Hậu Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS trên địa bàn tỉnh, ngày 12/7/2023, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030”.

Ảnh minh họa. Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2023. Ảnh: Báo Dân tộc

Theo đó, Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn (2023-2026 và 2027-2030) thực hiện và triển khai các nhiệm vụ: Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cho các tác giả, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền để bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS; Tổ chức xây dựng chương trình truyền dạy, bồi dưỡng, tập huấn về văn học dân gian của các DTTS; Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian các DTTS trong các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng và các không gian diễn xướng, thực hành phù hợp; Lựa chọn các tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của các DTTS đưa vào hoạt động giảng dạy và giáo dục ngoại khóa tại trường học; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các tác phẩm văn học dân gian; Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của đồng bào DTTS.

Trong giai đoạn 2023-2026, tỉnh đặt mục tiêu và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của gian các dân tộc thiểu số để lưu trữ, nghiên cứu, phát huy và phục vụ bạn đọc; 40% các tác phẩm văn học dân gian của các DTTS có nguy cơ mai một được áp dụng các biện pháp bảo tồn, tư liệu hóa; 50% công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, tác giả dân gian, người có uy tín… được tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian các DTTS; 40% trường phổ thông dân tộc nội trú và các cấp trường tại địa phương vùng đồng bào DTTS đưa thể loại văn học dân gian vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan cho học sinh...

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh phát triển các trường dân tộc nội trú và các cấp trường tại địa phương vùng đồng bào DTTS, đưa thể loại văn học dân gian các DTTS để lưu trữ, nghiên cứu, phát huy và phục vụ bạn đọc; 80% tác phẩm văn học dân gian của các DTTS có nguy cơ mai một được áp dụng các biện pháp bảo tồn, tư liệu hóa; 80% công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, tác giả dân gian, người có uy tín... được tập huấn, bồi dưỡng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian các DTTS; 80% trường dân tộc nội trú và các cấp trường tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đưa thể loại văn học dân gian vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu cho học sinh…

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động người có uy tín trong đồng bào các DTTS tích cực tham gia gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế của cộng đồng và địa phương.

Kế hoạch số 138/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” có ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh Hậu Giang, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng các DTTS; đồng thời, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Việc Sơ kết đánh giá thực hiện Kế hoạch sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2026 để xem xét điều chỉnh cho giai đoạn sau. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch vào quý IV năm 2030.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều