Huy động nguồn lực giúp người dân Tây Bắc làm nhà ở

Từ nguồn vốn xã hội hóa, nguồn ủng hộ, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và sự vào cuộc của nhân dân, từ năm 2020 đến nay, ba tỉnh trong khu vực Tây Bắc gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên đã hỗ trợ 11.360 hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 627,8 tỷ đồng. Nhờ đó, người nghèo các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đã có nhà ở vững chắc; có thêm niềm tin, động lực vươn lên.
Với Sơn La, chủ trương hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở được cụ thể thành hai đề án, gồm: “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” và đề án “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, cho biết: Để giúp đồng bào các dân tộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La xóa được nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy Sơn La đã giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu cùng những giải pháp cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các huyện, thành phố rà soát và huy động nguồn lực giúp hộ gia đình khó khăn về nhà ở xóa được nhà tạm, nhà dột nát theo đúng đối tượng đã được cụ thể tại hai đề án.

Chính quyền địa phương bàn giao nhà cho gia đình chị Ngần Thị Tối, dân tộc Thái, bản Hua Chai, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Tại Hòa Bình, việc vận động nguồn lực giúp người nghèo làm nhà được các huyện, thành phố phát động vào dịp hưởng ứng “Tháng cao điểm ủng hộ người nghèo hằng năm” và thường xuyên được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vận động lồng ghép trong các chương trình, hoạt động thường xuyên tại cơ sở.

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, cho biết: Chương trình vận động nguồn lực xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo được thực hiện đồng thời với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình xây dựng nông thôn mới. Về hình thức, Ban vận động tỉnh Hòa Bình chủ trương kêu gọi, vận động từ nhân dân, doanh nghiệp địa phương; đồng thời thông qua các cơ quan thông tin, báo chí kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước đồng hành góp sức giúp người nghèo có nhà ở vững chắc theo tinh thần san sẻ, hỗ trợ, đùm bọc; giúp người nghèo có điều kiện vươn lên.

Kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân

Để việc tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo được hiệu quả, trong suốt quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền ba tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo vận động làm nhà cho hộ nghèo cấp tỉnh, huyện, xã và thậm chí đến từng thôn, bản bảo đảm huy động nguồn lực toàn diện; đồng thời hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

Đồng thời, tại các huyện, thành phố còn tổ chức các đoàn công tác tiến hành rà soát, vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với tỉnh Điện Biên, việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà phải tuân theo sáu nguyên tắc: Mỗi gia đình được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; chính quyền, nhân dân, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương hỗ trợ ngày công lao động và vật liệu thông thường tại chỗ; việc hỗ trợ làm nhà bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của hộ gia đình đồng thời phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc địa phương...

Với tỉnh Điện Biên, việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà phải theo sáu nguyên tắc: Mỗi gia đình được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; chính quyền, nhân dân, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương hỗ trợ ngày công lao động và vật liệu thông thường tại chỗ; việc hỗ trợ làm nhà bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của hộ gia đình đồng thời phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc địa phương...

Bằng những cách làm cụ thể, sát đối tượng hỗ trợ, chủ trương kêu gọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, gia đình dân tộc thiểu số khó khăn ở các tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình và Sơn La đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân ở Trung ương, địa phương.

Thống kê sơ bộ, giai đoạn từ 2020 đến nay trong ba tỉnh đã có 11.360 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 627,8 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Sơn La có gần 4.500 gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở, hơn 200 gia đình được hỗ trợ nhà sửa chữa với kinh phí đã hỗ trợ gần 330 tỷ đồng. Tỉnh Hòa Bình đã huy động hơn 52,2 tỷ đồng giúp 1.075 gia đình các dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Riêng tỉnh Điện Biên, giai đoạn từ 2020-2023, bằng nguồn vốn xã hội hoá, Điện Biên đã thực hiện hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở cho hơn 5.200 gia đình, với tổng kinh phí thực hiện 245,71 tỷ đồng.

 

Tỉnh Hòa Bình trao nhà ở tặng hộ nghèo trên địa bàn.

Ngoài nguồn vốn trên, trong suốt quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền ba tỉnh đã giao các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương góp hàng triệu ngày công giúp hộ nghèo làm nhà.

Cũng nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn hai tỉnh Sơn La đã có 6 huyện hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số theo đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”; tỉnh Điện Biên có 4 huyện hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí vận động của Đảng ủy Bộ Công an.

Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, các tỉnh Tây Bắc, đặt mục tiêu: tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong một năm (từ 7/5/2023-7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh trong địa bàn Tây Bắc; mức hỗ trợ chung là 50 triệu đồng/1 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, các tỉnh Tây Bắc.

Theo đó, mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian một năm (từ 7/5/2023-7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh trong địa bàn Tây Bắc; mức hỗ trợ chung là 50 triệu đồng/1 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, ba tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên đã và đang tập trung chỉ đạo, vận động nguồn lực triển khai làm nhà cho hộ nghèo theo Đề án của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, song ngoài mức hỗ trợ như trên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân mỗi tỉnh còn tự nguyện tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công giúp người nghèo làm nhà với ước mong được góp sức trong chương trình vô cùng nhân văn và ý nghĩa…

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều