Kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(Mặt trận) - Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 244/KH – UBND về việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Cán bộ tỉnh Hà Giang hướng dẫn thành viên HTX Anh Tài, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) sử dụng mạng xã hội.  Ảnh minh họa
Kế hoạch triển khai từ năm 2023 đến năm 2025, trong đó mục tiêu đặt ra đến năm 2025: 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống; 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai.

Thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân; Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, smartphone...); 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số.

Phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ tỉnh đến xã được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến; Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số….

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Kế hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ về Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; Xây dựng Cổng thông tin thành phần Chương trình; Xây dựng hệ thống họp trực tuyến; Tổ chức các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn; Xây dựng cơ sở dữ liệu… Đi cùng với đó là những giải pháp về Chuyển đổi nhận thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực về chuyển đổi số cho cán bộ triển khai Chương trình và người dân; Thể chế số; Xây dựng các hạng mục hạ tầng Công nghệ thông tin và quản trị, vận hành, đào tạo, bảo trì. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực; Huy động nguồn lực triển khai.

Hoàng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều