Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tỉnh Cao Bằng

(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 349/KH-MTTQ-BTT ngày 14/6/2023 về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng cơ sở các địa phương được quan tâm đầu tư, phục vụ sản xuất

Nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: 1) Nội dung số 02, nội dung số 04 của Dự án 1 về tình hình triển khai và kết quả hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nước sinh hoạt; 2) Tiểu dự án 1 của Dự án 5 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện đổi mới, phát triển các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 3) Dự án 8 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Đối tượng, phạm vi giám sát: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; chủ các đầu tư trong triển khai thực hiện Chương trình. Thời gian giám sát: Từ 01/01/2022 đến 30/7/2023.

Hình thức giám sát: Thành lập đoàn công tác giám sát trực tiếp đối với UBND các huyện Bảo Lạc, Trùng Khánh, Thạch An; Giám sát thông qua báo cáo đối với UBND các huyện, thành phố còn lại; Giám sát thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án được đầu tư xây dựng tại các địa phương, cơ sở.

Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đánh giá tình hình triển khai, quản lý Chương trình; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các đơn vị, địa phương; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các biện pháp thực hiện Chương trìnhphù hợp với điều kiện của địa phương, phù hợp với nguyện vọng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp công sức tham gia thực hiện Chương trình; tích cực ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền triển khai, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ sở.

Phương Hà

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều