Kiểm tra việc huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 tại các địa phương được phân công và Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”.
Ảnh minh họa 

Theo Quyết định số 694/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 25/4/2022, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức đánh giá giữa kỳ ở năm thứ 3 của kỳ kế hoạch giai đoạn 5 năm; đánh giá kết thúc giai đoạn hay đánh giá 5 năm; đánh giá theo chủ đề, đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bộ VHTTDL sẽ kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Kiểm tra, đánh giá công tác huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện các chính sách thực hiện Chương trình MTQG 1719; đánh giá hiệu quả, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước, xã hội đối với mục tiêu thuộc Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6.

Từ đó, xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý những tồn tại hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; kiến nghị, sửa đổi bổ sung các quy định, chính sách phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Bộ VHTTDL nhấn mạnh, tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp tại cơ sở; các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và các điều kiện để công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu. Yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quá trình kiểm tra, giám sát, đánh giá; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Đối tượng kiểm tra, giám sát, đánh giá là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 và Dự án 6. Quy trình hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện theo nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Kế hoạch chỉ rõ, nội dung thực hiện đối với Chương trình MTQG 1719 là thường xuyên, định kỳ tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra ở các địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG và Tổ Công tác về Chương trình MTQG 1719 phân công; giám sát, kiểm tra kết quả kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Đối với Dự án 6, Bộ sẽ theo dõi, kiểm tra, giám sát các nội dung về: xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện dự án theo phân cấp; lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư; công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động nhiệm vụ thành phần; xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện và công tác tổ chức, điều phối thực hiện dự án ở các cấp; kết quả thực hiện các nhiệm vụ thành phần của dự án; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải ngân, huy động các nguồn lực; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý.

Cùng với đó là tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá cho các địa phương; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng các DTTS, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động ở địa phương trong triển khai thực hiện Dự án; đánh giá công tác quản lý Chương trình MTQG 1719 trong năm thực hiện; tuyên truyền biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Dự án…

Hải Yến - HQ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều