Kon Tum: Kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 22/6/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1900/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Chương trình).

Đồng bào dân tộc thu hoạch cà phê - Ảnh: Báo Kon Tum

Công tác kiểm tra tập trung vào nội dung xây dựng hệ thống văn bản quản lý, tổ chức, hướng dẫn thực hiện Chương trình; tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc để triển khai thực hiện Chương trình; lập, phê duyệt dự án đầu tư thực hiện Chương trình; huy động, sử dụng vốn thực hiện Chương trình và tiến độ giải ngân; tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư, nội dung, hoạt động của các dự án thành phần thuộc Chương trình; việc bố trí lồng ghép vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra tiến độ, mức độ, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; khối lượng thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Việc kiểm tra nhằm xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và việc tổ chức thực hiện Chương trình tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình; qua đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện, theo dõi việc thực hiện kiến nghị đã đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Việc tổ chức giám sát phải bám sát các nội dung, quy định tại Thông tư số 01/2022/TT- UBDT và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương. Thời gian kiểm tra dự kiến trong quý IV tại 04 huyện, thành phố (UBND tỉnh giao Trưởng Ban Dân tộc thông báo cụ thể về thời gian, địa bàn kiểm tra, gửi thành viên Đoàn kiểm tra và địa phương được kiểm tra trước 15 ngày làm việc).

Hạnh Nguyễn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều