Phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn mới

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Những vấn đề mới về phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay”.

Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì.

Hội thảo nhằm góp phần tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đã ngày càng khẳng định việc dựa vào nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân là đường lối chiến lược, là nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định hàng đầu, là nhân tố bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đang tạo ra cả thời cơ và thách thức, vận hội và nguy cơ đan xen nhau, rất phức tạp, khó lường thì hơn lúc nào hết, bài học về đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân với tư cách là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước lại càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải được nâng lên một tầm cao mới, để quy tụ, đoàn kết mọi người dân Việt Nam có lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hơn 50 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung mới, quan trọng về chủ thể, nội dung, phương thức, cơ chế phát huy vai trò và sức mạnh nhân dân.

Từ góc độ lý luận, nhiều tham luận đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội hàm vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân, vai trò của thực hành dân chủ, những thành tố cấu thành, cội nguồn sức mạnh của nhân dân, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh nhân dân trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Một số tham luận đã bàn sâu tới nội dung lý luận và thực tiễn mới về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy hiệu quả sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng đó, nhiều đại biểu cũng đưa ra thảo luận những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai các nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh nhân dân. Coi đây là những luận cứ quan trọng, góp phần tham mưu hiệu chỉnh, nâng tầm lý luận về vấn đề phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh nhân dân trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Nhiều đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh nhân dân trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn, bối cảnh mới.

Theo Văn Toán/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều