Quy định về định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình MTQG

(Mặt trận) - UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2023, quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 Đất sản xuất nông nghiệp (Ảnh minh họa)

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, UBND tỉnh Đắk Nông quy định mức giao đất ở và đất sản xuất như sau:

Các hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất ở (đối với đất ở); hoặc làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định (đối với đất sản xuất) thì thực hiện định mức giao đất ở không quá 200m2/hộ; định mức đất sản xuất nông nghiệp là 5000m2/hộ.

UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa xác định đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn và thực hiện hỗ trợ theo quy định; bảo đảm công khai, minh bạch; phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch tại địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai.

Ban Dân tộc tỉnh chù trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/5/2023.       

Diễm Hồng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều