Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
 Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành dân chủ, công khai minh bạch, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được chú trọng và triển khai quyết liệt, hướng đến phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hội nhập quốc tế; tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số quốc gia; sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được chú trọng, giải quyết kịp thời.

Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt đạt nhiều kết quả. Công tác phối hợp tiến hành công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả.

Hội nghị cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế; tập trung bàn thảo những giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận.

Các cơ quan nhà nước nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, hòa giải; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố để đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo Hoàng Lâm/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều