Triển khai kế hoạch thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ​

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 736/KH-MTTW-BTT ngày 07/06/2023 về triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và MN năm 2023.
Theo đó, các cấp Mặt trận thực hiện các nội dung của Tiểu dự án 3, thuộc Dự án 10, gồm: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình, đồng thời bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, quy trình giám sát của MTTQ Việt Nam; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình. Ảnh: Tạp chí Lao động và Xã hội

Kế hoạch gồm 4 nội dung chính: (1) Công tác triển khai, thực hiện Chương trình; (2) Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện; giám sát việc xác định việc xác định phạm vi đối tượng thụ hưởng Chương trình; việc phân bổ nguồn vốn; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, tiểu dự án thành phần, chất lượng hiệu quả đầu tư các công trình tại các xã, thôn, bản được triển khai thực hiện Chương trình; giám sát việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; (3) Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện và giám sát Chương trình; (4) Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát Chương trình, kịp thời có những đề xuất, kiến nghị để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình. Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn bảo đảm nghiêm túc, thực chất, tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức hoạt động giám sát đảm bảo khách quan công khai, minh bạch, đúng Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát; qua giám sát kịp thời phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Thường trực chú trọng công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và MN cần bám sát các nội dung trong Hướng dẫn số 92 ngày 09/11/2022 về công tác công tác tuyên truyền giám sát thực hiện Chương trình. Cùng với đó, việc tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ góp phần bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, những quy định mới về nghiệp vụ, quy trình giám sát của MTTQ Việt Nam; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động vận dụng trong thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai thực hiện Chương trình.

Để thực hiện hiệu quả  Kế hoạch, yêu cầu các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng báo cáo kết quả giám sát tại địa phương gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát theo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại địa phương; phối hợp với Ban Dân tộc, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện các hội nghị tập huấn, hội nghị tổng kết tổ chức tại địa phương.                   

                                                                                                                           Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều