Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) - Triển khai công tác giám sát Chương trình mục tiêu quốc qia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, ngày 27/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 772/KH-MTTW-BTT về giám sát Chương trình.
Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, kịp thời đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình; đồng thời, qua giám sát giúp nâng cao nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của đồng bào DTTS, MN. Ảnh: danvan.vn

Theo đó, trong quý III và IV, tập trung giám sát 02 nội dung, đó là: (1) Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, việc xác định phạm vi, đối tượng thụ hưởng, việc phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình; (2) Giám sát công tác giải phóng mặt bằng liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân tộc thiểu số thuộc các dự án, tiểu dự án thành phần, chất lượng hiệu quả đầu tư các công trình tại các xã, thôn, bản được triển khai thực hiện Chương trình, giám sát việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của đồng bào DTTS, MN.

Việc tổ chức các hoạt động giám sát phải bảo đảm theo các nguyên tắc, quy định của pháp luật, thống nhất trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Đồng thời, kiến nghị sau giám sát phải rõ ràng, cụ thể; bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn, khách quan, công khai, hiệu quả, thực chất và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, MTTQ cấp tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với đoàn giám sát Trung ương triển khai giám sát tại địa phương; phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát. Hoạt động giám sát phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các hoạt động giám sát Chương trình về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Minh Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều