Thi hành kỷ luật hai cán bộ

Thi hành kỷ luật hai cán bộ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 1034, 1035/QĐ-TTg ngày 8/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật...