Kế hoạch thực hiện xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan chức năng thực hiện tiếp thu, khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập theo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và xem xét, xử lý kết quả rà soát.

 

Kế hoạch nhằm xác định nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, Thường trực Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 11/8/2023 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1582/QĐ-TTg ngày 7/12/2023 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15.

Đồng thời, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chất lượng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo

Theo Kế hoạch, các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các hoạt động sau: tổ chức tổng kết hoạt động rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15; tiếp thu, khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập theo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và xem xét, xử lý kết quả rà soát.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký Quyết định số 35/QĐ-TCT phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác, Thường trực Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15.

Không mở rộng ra, gom gọn vấn đề

Nhấn mạnh nguyên tắc "không mở rộng ra, gom gọn vấn đề," tại họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Tổ Công tác), tháng 8/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ việc rà soát hệ thống pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội tập trung vào những vấn đề lớn, còn vướng mắc, đang cản trở sự phát triển và gây bức xúc trong dư luận.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ rà soát hệ thống pháp luật theo lĩnh vực và thẩm quyền quản lý được giao; khẩn trương rà soát theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 và gửi thông tin về Bộ Tư pháp, kịp thời hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ để gửi sang Quốc hội trong thời gian theo quy định.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư pháp (cơ quan Thường trực Tổ Công tác) cho biết để triển khai việc rà soát hệ thống pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 nhanh chóng, kịp thời, tập hợp các kết quả rà soát, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ, các Phụ lục kết quả rà soát kèm theo để phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thường trực Tổ Công tác đã triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ như ban hành công văn, nghiên cứu và xây dựng mẫu báo cáo, phụ lục gửi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp... để tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát; nghiên cứu xây dựng một số văn bản về tổ chức, hoạt động của Tổ công tác; đôn đốc gửi kết quả rà soát..../.

Dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ke-hoach-thuc-hien-xu-ly-ket-qua-ra-soat-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-post934188.vnp

Theo (Vietnam+)

 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều