Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Tài chính làm rõ nhiều khuất tất của Cục Thuế Hải Dương

(Mặt trận) - Liên quan đến phản ánh nhiều khoản thu thuế bất thường của Cục Thuế Hải Dương, có dấu hiệu lạm thu, lạm quyền, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng đã chuyển Bộ Tài chính kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Văn bản số 326/VPCP-V.I gửi Bộ Tài chính do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng ký ban hành.

Theo đó, tại văn bản số 326/VPCP-V.I, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đề nghị của Tạp chí Mặt trận đến Bộ Tài chính để kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo két quả giải quyết cho Tạp chí Mặt trận.

Trước đó Tạp chí Mặt trận đã có bài viết Người dân “kêu trời” về cách thu thuế kỳ lạ của Cục Thuế tỉnh Hải Dương phản ánh tình trạng Cục Thuế tỉnh Hải Dương ban hành chủ trương và thực thi pháp luật về thuế có nhiều điểm bất thường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, cũng như môi trường đầu tư của cả tỉnh.

Ngày 12/12/2014, Cục Thuế tỉnh Hải Dương có công văn số 5411/CV-THNVDT đồng ý với đề xuất của Chi cục Thuế thành phố Hải Dương xác định doanh thu tối thiểu của hoạt động xây dựng nhà tư nhân làm căn cứ xác định số thuế phải nộp đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng nhà tư nhân không đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định…

 

Việc thu thuế doanh thu với hộ dân tự xây nhà ở của Cục Thuế tỉnh Hải Dương không chỉ có dấu hiệu trái pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tuy ý tứ trong văn bản là như vậy, nhưng thực chất là Cục Thuế tỉnh đã đồng ý cho Chi cục Thuế thành phố Hải Dương tiến hành thu thuế doanh thu đối với các hộ dân tự xây dựng nhà ở. Các hộ dân phải nộp thuế từ 1 đến vài chục triệu đồng tùy theo quy mô xây dựng nhà ở. Các hộ dân chỉ được nhận giấy cấp phép xây dựng khi đã có phiếu thu thuế doanh thu.

Việc làm trên của Cục Thuế tỉnh Hải Dương gây bất bình trong dư luận. Các nhà quản lý cho nâng các hộ dân tự xây dựng nhà ở không thuộc đối tượng thu thuế doanh thu xây dựng (bởi không có doanh thu). Người dân mới xin phép xây nhà ở, đã xây đâu mà lại phải nộp thuế. Theo quy định hiện hành, trong các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở, không có việc phải nộp thuế doanh thu xây dựng. Thực tế, Cục Thuế tỉnh Hải Dương không chỉ thu thuế trái luật mà còn vi phạm quy định về các khoản thu phí, lệ phí của tỉnh Hải Dương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Câu hỏi đặt ra vì sao Cục Thuế tỉnh Hải Dương chỉ thu thuế doanh thu với các hộ dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Dương mà không thu ở các huyện, thị xã khác trên địa bàn cũng như với những hộ dân xây nhà thuộc diện được miễn cấp phép xây dựng?

 

 

Dù cho mục đích là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhưng cách làm trên của Cục Thuế tỉnh Hải Dương không chỉ là trái pháp luật mà còn tạo sự không công bằng trên địa bàn, dẫn đến một số hộ dân còn khó khăn nên cứ xây nhà không cần xin cấp phép, gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ở một diễn biến khác, ngày 6/12/2010, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 4497/QĐ-CT thanh tra thuế Công ty Cổ phần Đại An (CPĐA), niên độ thanh tra 3 năm (2007-2009), thời gian 30 ngày.

Công ty CPĐA là chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Đại An trên địa bàn thành phố Hải Dương, tổng diện tích quy hoạch hơn 400ha, thời gian thuê đất 50 năm, đi vào hoạt động từ năm 2007. KCN Đại An được đánh giá là mô hình tốt, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Trong Kết luận thanh tra, Cục Thuế Hải Dương kiến nghị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty CPĐA là 37,86 tỷ đồng. Bất ngờ và không đồng ý với tiền truy thu quá lớn trên, Công ty CPĐA đã đề nghị Cục Thuế Hải Dương tạm dừng ra quyết định truy thu 37,86 tỷ đồng để chờ xem ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

Thật khó hiểu khi chỉ từ ý kiến của doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã buông không triển khai thực hiện sau kết luận thanh tra. Và mãi 3 năm sau, ngày 15/01/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 170/TCT-CS trả lời văn bản số 2824/CT TW1 ngày 24/7/2013 và văn bản số 3509/CT TW1 ngày 30/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương; văn bản số 139/CV-ĐA ngày 12/6/2013 của Công ty CPĐA đề nghị hướng dẫn việc truy thu thuế và xử phạt đối với trường hợp của Công ty CPĐA. Sau khi xem xét, báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết cách xác định số thuế TNDN. Theo đó, Tổng cục Thuế tỏ quan điểm trong trường hợp cụ thể niên độ thanh tra (2007-2009), Công ty CPĐA thực hiện kê khai ưu đãi thuế TNDN một lần cho cả thời gian thuế đất thì phải tính lại số thuế được ưu đãi miễn giảm và thuế phải nộp theo từng năm. Số thuế còn phải nộp còn lại thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo từng năm phát sinh theo quy định tại từng thời điểm tương ứng. Trường hợp năm 2006, Cục thuế Hải Dương đã thực hiện thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế tại Công ty CPĐA. Tại biên bản thanh tra năm 2006 không đề cập đến việc xác định ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh thu tiền thuế đất một lần cho cả giai đoạn nên không phải phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm  nộp và không xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế.

Căn cứ văn bản trả lời và hướng dẫn số 170/TCT-CS ngày 15/01/2014 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã tính lại và thật bất ngờ khi số tiền truy thu thuế TNDN với Công ty CPĐA không phải là 37,86 tỷ đồng mà chỉ là hơn 200 triệu đồng.

Vấn đề đặt ra là Cục Thuế tỉnh Hải Dương thường xuyên theo dõi, thanh tra kết quả kinh doanh của doanh nghiệp hàng quý, hàng năm. Vẫn thực trạng doanh nghiệp cũng như hệ thống quy định của pháp luật hiện hành, vì sao Cục Thuế tỉnh Hải Dương lại kết luận yêu cầu Công ty CPĐA phải nộp truy thu số tiền thuế TNDN cao “một trời, một vực” so với số thực tế phải nộp theo quy định. Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi trong cuộc thanh tra trên, năng lực chuyên môn và trình độ am hiểu pháp luật thuế của Thanh tra Cục Thuế tỉnh Hải Dương quá yếu kém hay có biểu hiện tiêu cực, “rung dọa” doanh nghiệp của cán bộ thanh tra. Cần thiết phải có cơ quan thứ ba (cấp trên) vào kiểm tra.

Nếu số tiền truy thu thuế TNDN với Công ty CPĐA chỉ hơn 200 triệu đồng là chính xác thì phải xem xét xử lý nghiêm những cán bộ đã tham mưu cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương kết luận phải truy thu thuế TNDN Công ty CPĐA 37,86 tỷ đồng quá phi lý, cũng như việc buông xuôi tới hơn 3 năm không thực hiện kết luận sau thanh tra.

Trong khi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang nỗ lực cởi bỏ các “nút thắt”, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đây được coi là giải pháp quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế.

Thế nhưng, tại Hải Dương - một tỉnh luôn đi đầu về lời nói khi liên tục kêu gọi “thúc đẩy đầu tư, tăng tốc phát tiển” thì dường như Cục Thuế tỉnh Hải Dương lại đi ngược lại với tinh thần đó, khi ban hành chủ trương và thực thi pháp luật về thuế có nhiều điểm bất thường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, cũng như môi trường đầu tư của cả tỉnh.

Từ những nội dung phản ánh của cơ quan báo chí và văn bản của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương vào cuộc xem xét lại kết quả thanh tra cũng như hoạt động công vụ pháp luật về thuế nêu trên của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, bởi 2 số liệu truy thu thuế TNDN với Công ty CPĐA mà Cục thuế Hải Dương đưa ra là quá bất thường, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hồi âm thông tin chính thức gửi cơ quan báo chí theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Doan van tiep - 16:01 17/05/2018

Mong Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các nội dung trên. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều