Công tác tư tưởng phải tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối cơ quan TW

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW nhấn mạnh công tác tư tưởng và dư luận xã hội phải đi trước một bước, dự báo tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Công tác tư tưởng và dư luận xã hội phải đi trước một bước, dự báo tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngay từ cơ sở.”

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể tại Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII, diễn ra sáng 11/4, tại Hà Nội.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư tưởng và dư luận xã hội bởi “tư tưởng đúng, hành động mới đúng,” “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng.” Do đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, tăng cường công tác tư tưởng và dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Trung ương.

Ghi nhận những kết quả nổi bật, sự chuyển biến tích cực trong công tác tư tưởng và dư luận xã hội, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác này; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong định hướng tư tưởng.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt rõ quan điểm công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội; gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đảm bảo số lượng và chất lượng…

Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nắm bắt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua các hội nghị Trung ương nhằm tuyên truyền, phổ biết kết quả đạt được; giải thích rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; định hướng việc làm cụ thể của từng bộ, ngành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trước mắt, các cấp ủy trực thuộc hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" năm 2023; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo báo cáo kết quả công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, công tác tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương.

Nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng và dư luận xã hội ở các cấp ủy từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng, xử lý những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời hơn. Việc thực hiện tốt các công tác này giúp các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng thông tin, công tác nắm bắt tình hình dư luận có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số cấp ủy đảng chưa tăng cường hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn thiếu quyết liệt.

Link dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cong-tac-tu-tuong-phai-tao-su-thong-nhat-trong-dang-bo-khoi-co-quan-tw/856538.vnp

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều