Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng và dư luận xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị; báo cáo và phản ánh về Đảng ủy Khối kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Ngày 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực; Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện quy trình các bước kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 với 6 Ủy viên Ban Chấp hành và 2 Ủy viên Ban Thường vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2023; nội dung công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 11 và 12; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”; nghe một số tình hình dư luận xã hội quý I/2023 và một số văn bản khác.

Theo báo cáo kết quả công tác quý I/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc theo đúng chủ trương, định hướng. Kết quả đã hoàn thành 89 nhiệm vụ theo kế hoạch, 17 nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Trung ương và các ban Đảng Trung ương.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; trọng tâm là chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế; tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy tfực thuộc tập trung chỉ đạo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương; hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến của Đảng ủy Khối kết nối đến 521 điểm cầu ở các đảng ủy trực thuộc; các hội nghị, giao ban, tập huấn theo kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Cũng trong quý I/2023, Đảng ủy Khối tập trung triển khai xây dựng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao năm 2023; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cấp ủy, công tác cán bộ. Triển khai và thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch và một số nhiệm vụ Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; chú trọng việc trao đổi, làm việc trực tiếp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các văn bản dự thảo; đồng thời đánh giá những kết quả đạt được và đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong quý II/2023 như: tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai sổ tay đảng viên điện tử; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất Ban Bí thư xem xét sửa đổi Quyết định 128-QĐ/TW về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; sửa đổi, bổ sung Quy định 97, 98-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ sự vui mừng về kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã hoàn thành kiện toàn, bầu bổ sung 6 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sắp tới sẽ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là về tình hình dư luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội rất quan trọng để đề ra phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý. Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng ủy trực thuộc tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị; báo cáo và phản ánh về Đảng ủy Khối kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ báo cáo, đề xuất Trung ương giải quyết.

Về các nội dung văn bản dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục góp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý II/2023 đạt kết quả tốt hơn.

Theo Minh Chính/Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều