Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan Trung ương

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm 2023, trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (sau đây viết tắt là cuộc thi). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể định hướng một số chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được phát động sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cuộc thi thu hút tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trong Đảng bộ Khối sáng tạo các tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

Định hướng một số chủ đề tác phẩm tham gia dự thi, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh 3 nhóm nội dung. Trong đó, nhóm 1 về bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2 tập trung chủ đề bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Qua đó, phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, 5 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập; đấu tranh, phản bác mạnh mẽ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị; Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội…; kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển theo cách tiếp cận và yêu cầu mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước.

Nhóm 3 tập trung nêu bật kết quả thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, nhấn mạnh mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Dựa vào nhân dân; huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực tiễn, kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản trên thế giới…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trong Khối chủ động phát huy vai trò, vị trí và trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm cơ quan cấp chiến lược tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc thi.

Theo TIỂU PHƯƠNG/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều