Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW mong các cơ quan báo chí như Báo Nhân dân, TTTXVN, VTV, VOV luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động báo chí, thông tin....
 
Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội, trong phối hợp tuyên truyền về Đảng bộ Khối, giai đoạn 2020-2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng và các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối. Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Khối, vừa phản ánh kịp thời mong muốn, nguyện vọng, cũng như ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tới Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, cũng như toàn xã hội.

 Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính xác thực; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin-truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí nhanh nhạy, cập nhật công nghệ mới, mở rộng các hình thức, kênh tiếp cận công chúng, kịp thời nắm bắt tình hình, đưa tin và định hướng dư luận. Đặc biệt các cơ quan báo chí như Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền.

Năm 2023 được xác định là năm bản lề, bứt phá, tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, đồng hành chặt chẽ, sát sao hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí; đồng thời tin tưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đồng hành, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020-2023 nhận Kỷ niệm chương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Trên cơ sở xác định phương hướng công tác năm 2023 và những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị, thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giữa nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng....

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc; tiếp tục làm rõ kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.”

Đồng thời, các cơ quan tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; kết quả thực hiện chủ đề công tác năm “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;” đẩy mạnh tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị....

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân “Có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2020-2023”.

Dẫn nguồn: https://www.vietnamplus.vn/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/867195.vnp

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều