Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng có thời hạn bao lâu?

Bạn Ngô Minh Phương, email: minhphuong@gmail.com hỏi: Tôi đã học lớp nhận thức về Đảng vào năm 2011. Năm 2015, tôi làm hồ sơ kết nạp Đảng theo đề nghị của Chi bộ và nộp cho Bí thư Chi bộ, nhưng sau đó việc triển khai công tác kết nạp Đảng chưa được thực hiện. Đến năm 2017, Chi bộ họp và xét kết nạp Đảng cho tôi thì Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng của tôi đã quá hạn; khi nào có lớp mở tôi mới đi học lại và khi đó mới xét kết nạp được. Như vậy, trường hợp của tôi có cách nào giải quyết không?

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam có quy định Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng.

Căn cứ theo Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng quy định:

- Tuổi đời:

+ Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

+ Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Trình độ học vấn:

+ Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

+ Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng bao gồm:

+ Lý lịch của người xin vào Đảng

+ Đơn xin vào Đảng (viết tay gói gọn trong 2 mặt của 1 tờ giấy A4)

+ Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (2 đảng viên chính thức giới thiệu đối với người không còn tuổi sinh hoạt Đoàn thanh niên) hoặc Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với người đang sinh hoạt Đoàn thanh niên).

+ Nhận xét của đoàn thể

+ Nhận xét của Đảng ủy địa phương nơi quần chúng đang cư trú (thường xuyên)

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và địa phương nơi cư trú.

+  Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

+ Xác nhận thẩm tra lý lịch đối tượng kết nạp Đảng

+ Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết chi Chi bộ.

Như vậy, để được kết nạp vào Đảng thì bạn cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Trong đó có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.

Căn cứ theo tiểu mục 5.4 Hướng dẫn 01/HD-TW quy định thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng quy định:

- Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau:

+ Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

+ Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.

+ Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

- Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

Theo bạn trình bày thì trường hợp bạn được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011, năm 2015 bạn được chi bộ đề nghị làm hồ sơ xin kết nạp Đảng, nhưng không có trả lời lại và đến năm 2017 thì chi bộ xem xét hồ sơ của bạn và trả lời bạn không được kết nạp Đảng vì giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã quá hạn. Theo quy định thì nếu quá 60 tháng, kể từ ngày bạn được cấp giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu bạn học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp. Như vậy, năm 2015 bạn có được đề nghị xem xét kết nạp Đảng (chưa quá 60 tháng từ ngày bạn được cấp giấy chứng nhận) nên sẽ xem xét đến trường hợp quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì bạn chỉ cần phải làm lại các giấy tờ tài liệu nêu trên chứ không phải học lại để được cấp giấy chứng nhận đã học lớp nhận thức về Đảng.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều