Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư (18/11) được tổ chức như thế nào?

(Mặt trận) - Bạn đọc Phạm Đức Hướng có hỏi: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư (18/11) hàng năm được tổ chức như thế nào?

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư Đồng Xuân 3, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Tạp chí Mặt trận trả lời:

Chuẩn bị cho kỷ niệm 67 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/1997), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Hướng dẫn số 337/MTTW, ngày 06/10/1997 hướng dẫn Mặt trận các địa phương về việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, với mục đích ôn lại truyền thống yêu nước, đoàn kết. Đây là một hình thức hoạt động Mặt trận rất có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chủ trương nói trên được nhiều địa phương quan tâm triển khai tổ chức thực hiện và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, hoan nghênh. Vào dịp này, nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận cũng đã quan tâm về với các khu dân cư để dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân cùng các tầng lớp nhân dân.

Để việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”.

Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc... Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận cấp cơ sở có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

BBT

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều