Chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

(Mặt trận) - Văn phòng Hội đồng quản lý (HĐQL) BHXH Việt Nam mới đây đã tổ chức hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề “Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam: Kinh nghiệm và khuyến nghị quốc tế”.

Chính sách an sinh xã hội luôn được coi trọng hàng đầu

Hội thảo “Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam: Kinh nghiệm và khuyến nghị quốc tế” có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (WB), Hiệp hội An sinh quốc tế (ISSA), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại các điểm cầu: Mỹ, Thụy sỹ, Australia. Điểm cầu Hà Nội, Việt Nam có sự tham dự của đại diện: Văn phòng Chính, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ. Về phía BHXH Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường phát biểu khai mạc hội thảo và cho biết: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chính phủ là cơ quan cao nhất quản lý toàn diện về BHXH, BHYT. Chính phủ thành lập HĐQL BHXH để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

HĐQL BHXH hiện nay có 12 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính là Chủ tịch Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo: Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường nhận định, Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng chính sách an sinh xã hội, trong đó tích cực, chủ động hướng tới cải cách chính sách BHXH, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT với các mục tiêu, nội dung cụ thể như: Năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, tỷ lệ này đạt 45% vào năm 2025, 60% vào năm 2030. Năm 2021, khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, tỷ lệ này đạt 55% vào năm 2025, 60% vào năm 2030. Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Năm 2020 đạt trên 90% dân số tham gia BHYT, hướng tới BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục phấn đấu phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Trường cho biết: “Hiện nay, tại Việt Nam số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là trên 90 triệu người, tương đương 87% dân số. Đây là một kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu, định hướng cho những năm tiếp theo vẫn cần thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó có giải pháp “Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của HĐQL BHXH”. Vì vậy, Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo này mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của HĐQL BHXH”.

Các chuyên gia góp ý giúp hoàn thiện Đề án

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về các nội dung của Đề án. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Quy định cơ cấu thành viên HĐQL BHXH Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, tư vấn việc thực hiện chính BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thông lệ, kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam…

Ông Micheal Kidd - Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới chia sẻ: Mỗi tổ chức có những cách quản trị khác nhau. Với một tổ chức về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới và Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) đã đưa ra một số hướng dẫn, khuyến nghị về quản trị tốt. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của HĐQL trong việc phê duyệt và giám sát các kế hoạch chiến lược; đồng thời HĐQL phải đảm bảo tính: tự quản, minh bạch, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Theo ông Micheal Kidd, phạm vi vai trò của HĐQL bao gồm từ xác định chiến lược, mục tiêu cấp cao đến giám sát hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQL đại diện cho lợi ích các nhóm đối tượng tham gia; định hướng, cải tiến dịch vụ. Để làm được điều này, HĐQL cần làm tốt 4 vai trò gồm: Giám sát (sử dụng dữ liệu hoạt động và các báo cáo để tạo điều kiện giám sát, phân tích, đưa ra quyết định và thúc đẩy phát triển); Thiết lập chiến lược và hướng dẫn quản lý (đưa ra các ưu tiên và giám sát thực hiện, tạo văn hóa phục vụ cho nhân viên); Trách nhiệm giải trình (ban hành các tiêu chuẩn và các mục tiêu hoạt động để quản lý tổ chức, đo lường dịch vụ khách hàng và mức độ hài lòng của khách hàng); Quản lý rủi ro (xác định một cách hệ thống các rủi ro đe dọa việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức).

Ông Micheal Kidd khuyến nghị cần: Nhấn mạnh tính “giám sát ” trong vai trò của HĐQL BHXH; cân nhắc bổ sung các thành viên đại diện rộng hơn cho người lao động, doanh nghiệp, người dân; thành lập các tiểu ban và nhóm công tác chuyên sâu tập trung vào các lĩnh vực cần ưu tiên; tạo cơ chế để HĐQL BHXH tham vấn các ý kiến chuyên gia bên ngoài; thay đổi chế độ làm việc…

Ông Dominique La Salle - Giám đốc chi nhánh về phát triển an sinh xã hội (Hiệp hội ASXH quốc tế) góp ý vào Đề án rằng, cần phân biệt rõ hơn nữa vai trò của HĐQL BHXH và Ban giám đốc BHXH Việt Nam với quan điểm: HĐQL BHXH đưa ra chủ trương, chính sách; Ban giám đốc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện. HĐQL BHXH cần đảm bảo sự độc lập; đồng thời phải có các tiểu ban chuyên môn sâu về các lĩnh vực để hoạch định, dự báo chính sách, ra mục tiêu, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực hiện chính sách… Bên cạnh đó, Đề án cần đưa ra lộ trình ứng dụng CNTT và truyền thông vào hoạt động của HĐQL. Điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động…

Ông Philip O’Keefe - Chuyên gia Kinh tế trưởng về bảo trợ xã hội và lao động toàn cầu - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Ngân hàng Thế giới) đồng quan điểm với 2 chuyên gia trên và bổ sung thêm, Đề án cần nêu rõ hơn vai trò của HĐQL BHXH trong việc quản trị, đào tạo nguồn nhân lực; cân nhắc để hướng mở cho các loại hình BHXH, BHYT mới trong tương lai nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Về những mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT của Việt Nam, ông Philip O’Keefe cho rằng quá trình thực hiện sẽ gặp không ít thách thức, do đó việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQL BHXH cũng phải xem xết đến yếu tố này để nghiên cứu các giải pháp hướng tới nhóm lao động khu vực phi chính thức…

Tại hội thảo, đại diện các Bộ, ngành cũng tham gia góp ý kiến, đặt nhiều câu hỏi đến các chuyên gia quốc tế. Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường thay mặt Ban soạn thảo Đề án tiếp thu, cảm ơn những ý kiến góp ý, khuyến nghị của các chuyên gia, đại biểu tham dự hội nghị. Ông Trường nhận định: “Các ý kiến đóng góp đều rất có giá trị, giúp HĐQL BHXH Việt Nam hoàn thiện Đề án; sau đó, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của HĐQL, đáp ứng yêu cầu kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả và hội nhập quốc tế”./.

YẾN NHI

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều