Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(Mặt trận) - Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Nghị quyết số 116/NQ-CP, số người lao động (NLĐ) làm thủ tục nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng mạnh. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động một cách nhanh nhất.


Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu rất quan trọng nhằm đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Vì vậy, BHXH Thành phố tập trung tiến hành rà soát khẩn trương, huy động CBCCVC làm thêm trong hai ngày nghỉ cuối tuần, phân công rõ trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân để hoàn thành tiến độ đề ra, với tinh thần đưa Nghị quyết của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống, khoản hỗ trợ đến tay các đối tượng thụ hưởng sớm nhất.

Hình minh họa 
Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, để thực hiện tốt nhất Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BH thất nghiệp, BHXH TP. Hà Nội đã huy động nhân lực, tập trung cao độ làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật phối hợp rà soát thông tin với trách nhiệm cao để bảo đảm người lao động nhận được hỗ trợ một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. Giám đốc Nguyễn Đức Hoà cho biết để gói hỗ trợ đến tay người lao động sớm nhất rất cần sự phối hợp chặt chẽ cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc phối hợp với cơ quan BHXH rà soát thông tin người lao động. Bên cạnh đó, người lao động cần phải có tài khoản cá nhân để đảm bảo hưởng đúng, đủ quyền lợi nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay…

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, BHXH TP. Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện, thị xã  trong toàn hệ thống căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng lao động và người lao động với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp kịp thời, linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận, giảm thời gian tối đa để người lao động, người sử dụng lao động sớm nhận được nguồn hỗ trợ.

Tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được ban hành, cùng với sự chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Phú Thọ đã chủ động, khẩn trương triển khai các hoạt động cụ thể để sớm đưa gói hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp đến tay NLĐ và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 3.200 DN với gần 130.000 NLĐ được giảm mức đóng BH thất nghiệp từ 1% xuống 0% trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022), với số tiền dự kiến giảm trên 70,4 tỷ đồng. BHXH tỉnh cũng dự kiến chi trả trên 329 tỷ đồng hỗ trợ NLĐ từ quỹ BH thất nghiệp.

Đồng thời, BHXH tỉnh đã gửi văn bản đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn để phối hợp tra soát thông tin và mở tài khoản cá nhân cho NLĐ, để việc chi hỗ trợ được kịp thời, chính xác. Theo đó, để đảm bảo thuận lợi nhất cho NLĐ, BHXH tỉnh đề nghị, đối với NLĐ đã có tài khoản cá nhân, các ngân hàng thực hiện tra soát thông tin tài khoản nhận tiền của người hưởng theo danh sách BHXH tỉnh gửi theo từng đợt chi trả phát sinh và phản hồi kết quả cho cơ quan BHXH để chuyển tiền cho người hưởng ngay trong ngày. Đối với NLĐ chưa có tài khoản cá nhân, BHXH tỉnh đề nghị các ngân hàng hướng dẫn, tạo điều kiện mở tài khoản trong thời gian nhanh nhất, để đảm bảo NLĐ được nhận kinh phí hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông để NLĐ biết và sử dụng tiện ích khi mở tài khoản trực tuyến.

Cũng theo ông Nguyễn Tá Tỉnh, ngay trong ngày 1/10 - ngày đầu triển khai Nghị quyết 116, BHXH tỉnh đã huy động lực lượng in và gửi thông báo đến các DN và NLĐ thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ. Đồng thời, lập danh sách và rà soát số tiền phải giảm mức đóng vào quỹ BH thất nghiệp cho các DN. Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT để hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ rà soát các dữ liệu thông tin của NLĐ và DN; kịp thời phản ánh tình hình triển khai thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Tp.Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Tp.Thủ Đức hiện có hơn 1 triệu người, trong đó có trên 400.000 lao động đang làm việc tại hơn 12.000 đơn vị, DN. Những ngày này, tập thể BHXH Tp.Thủ Đức đang căng sức làm việc để NLĐ trên địa bàn kịp nhận khoản tiền hỗ trợ ý nghĩa từ quỹ BH thất nghiệp.

Những ngày qua, áp lực công việc tại BHXH Tp.Thủ Đức, cũng như mạng lưới BHXH các quận, huyện trên cả nước đều tăng cao. Áp lực trong công việc gia tăng vào thời điểm này là bởi gói hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp không chỉ triển khai tới hơn 12 triệu lao động cả nước, mà còn phải nhanh chóng, kịp thời để NLĐ có thêm điều kiện tài chánh vượt khó tiếp tục tham gia sản xuất. Với trách nhiệm và truyền thống “hết việc không hết giờ”, BHXH Tp.Thủ Đức và mạng lưới BHXH các quận, huyện trên cả nước đều cật lực hoàn thành sứ mệnh an sinh của mình.

Công tác xử lý hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp được các chuyên viên BHXH Tp.Thủ Đức thực hiện song song. Tổ cấp sổ thẻ thì rà soát, đối chiếu hồ sơ của NLĐ đã tạm hoãn, hoặc đã ngưng làm việc tại DN và nộp hồ sơ trên ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Còn tổ thu thì rà soát, đối chiếu hồ sơ từ đơn vị, DN chuyển tới qua giao dịch điện tử. Tất cả hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp do tổ thu rà soát khớp dữ liệu, đầy đủ thông tin sẽ chuyển đến các chuyên viên giải quyết chế độ BHXH. Tại đây, sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định sẽ chuyển sang bộ phận kế toán duyệt chi tiền hỗ trợ đến tài khoản NLĐ hiện đang làm tại các đơn vị, DN.

Tại Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An đã tập trung cao độ cho việc triển khai chính sách này, với phương châm “nhanh nhất, sớm nhất có thể để chính sách đến với NLĐ”.

Niềm vui của NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi nhận được hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp chính là động lực để BHXH tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua khó khăn trong điều kiện khối lượng công việc phát sinh ngày càng lớn, yêu cầu phải giải quyết nhanh. Theo đó, để chính sách hỗ trợ đến tay NLĐ kịp thời, chính xác và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, BHXH tỉnh Nghệ An đã huy động tổng lực CBVC tập trung rà soát, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho NLĐ và chủ SDLĐ. Đặc biệt, nhiều CBVC đã làm việc không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, để đảm bảo mọi quy trình thông suốt, không ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ.

Theo dự kiến, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6.857 đơn vị SDLĐ với 148.635 NLĐ được hỗ trợ giảm đóng vào quỹ BH thất nghiệp, với số tiền tương ứng 85 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ NLĐ. Tính đến thời điểm ngày 30/9, toàn tỉnh dự kiến có 148.635 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp tại 6.857 đơn vị, với số tiền dự kiến chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp là 379 tỷ đồng. Cũng theo dự kiến, có 50.000 NLĐ đã dừng tham gia BH thất nghiệp từ ngày 1/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BH thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật, với số tiền dự kiến chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp là 127,5 tỷ đồng.

Hải Yến

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều