Những chuyển biến trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở thành phố Vĩnh Yên

(Mặt trận) - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được thành phố giao về công tác quản lý nhà nước liên quan đến tài nguyên và môi trường, trong 10 tháng năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù là một lĩnh vực có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng công tác quản lý nhà nước về về tài nguyên và môi trường của thành phố đã có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Trong năm 2018, công tác thu hồi đất, giao đất và phê duyệt phương án bồi thường GPMB trên địa bàn được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. UBND thành phố đã ban hành 28 kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện 28 dự án; ban hành 60 thông báo thu hồi đất, 34 quyết định thu hồi đất, 72 quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB và giao đất tái định cư cho 8 trường hợp bị thu hồi đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất tại thực địa cho 15 tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Một góc đô thị Vĩnh Yên.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá QSD đất năm 2018, trong 9 tháng đầu năm, UBND thành phố đã đấu giá được 145 ô đất, thu được 128,9 tỷ đồng (đạt 69,4% kế hoạch). Dự kiến, đến hết năm 2018 thu được 160.180.261.000 đồng, đạt 86,18% kế hoạch, trong đó: ngân sách UBND thành phố hưởng 51.047.730.800 đồng, đạt 50,96% so với kế hoạch; ngân sách UBND các xã, phường hưởng 109.132.530.200 đồng, đạt 127,36% so với kế hoạch.

UBND thành phố đã lập Kế hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên năm 2018 và được UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn trong năm 2018. Hiện nay, UBND thành phố đã thực hiện xong việc lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020 đang trình UBND tỉnh phê duyệt và đang chỉ đạo lập Kế hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên năm 2019 để trình phê duyệt theo kế hoạch chung của tỉnh.

Công tác giải quyết đất dịch vụ được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết, tính đến hết tháng 10 năm 2018, UBND thành phố đã ra quyết định giao đất dịch vụ cho 508 ô đất tại các khu đất dịch vụ Hán Lữ, phường Khai Quang; khu đất dịch vụ Đồng Cửa Quán, Đồng Thảy Nảy, xã Thanh Trù, khu đất dịch vụ Cầu Ngã, khu cán bộ, công nhân viên phường Hội Hợp. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2018 giao thêm được 1,65 ha đất dịch vụ ở phường Hội Hợp (Khu đồng Gáo), phường Đồng Tâm (khu Hóc Thân và khu đất dịch vụ Đông Đạo), phường Khai Quang (khu đất dịch vụ Hán Lữ), phường Tích Sơn (khu Fairytow), phường Liên Bảo (khu dân cư Bảo Sơn), xã Định Trung (Khu vườn ươm cây xanh). Như vậy, dự kiến đến hết năm 2018, UBND thành phố dự kiến giao được 15,93 ha, đạt 79,0% so với tổng diện tích đất phải trả cho nhân dân.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và môi trường được UBND thành phố tích cực chỉ đạo giải quyết, UBND thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 445 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 366 hồ sơ (chiếm 86,52%), hồ sơ chậm hạn do VPĐK QSD đất chi nhánh Vĩnh Yên chuyển chậm là 57 hồ sơ (chiếm 13,48%) trong đó: Cấp GCN QSD đất thổ cư cũ: 42 trường hợp; Cấp GCN QSD đất do nhà nước giao và trúng đấu giá QSD đất: 197 trường hợp; Đăng ký biến động GCN QSD đất: 60 trường hợp; Cấp đổi GCN QSD đất là 36 trường hợp; Chuyển mục đích sử dụng đất là 73 trường hợp; Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường: 22 trường hợp;

Công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai cũng được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, các trường hợp vi phạm mới phát sinh được kịp thời phát hiện và xử lý. Trong năm 2018, trên địa bàn thành phố có 14 trường hợp vi phạm mới phát sinh, trong đó đã xử lý xong 07 trường hợp, 07 trường hợp còn lại đang thiết lập hồ sơ xử lý. Các trường hợp vi phạm còn tồn tại đã được UBND thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại để thuận lợi cho quá trình xử lý theo kế hoạch chung của UBND tỉnh.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường, UBND thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra 50 hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp trên địa bàn và kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các xã, phường trong việc kiểm tra, giám sát nhân dân thực hiện các nội dung đã ký trong bản cam kết về bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được UBND thành phố tích cực chỉ đạo thực hiện, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2018 để thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018; Phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho 500 cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố và UBND các xã, phường tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày nước thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới dưới nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động, ra quân làm vệ sinh môi trường, tờ rơi tuyên truyền. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường tổ chức phát động nhân dân trên địa bàn đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, quét dọn đường phố, ngõ xóm, nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước tại khu dân cư và các khu vực công cộng vào buổi sáng ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần nhằm tạo nên sự thay đổi toàn diện về công tác vệ sinh môi trường trong quần chúng nhân dân. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các xã, phường xử lý kịp thời các vấn đề về môi trường phát sinh, trục vớt rác thải, xác gia xúc gia cầm chết, bèo Tây, vệ sinh môi trường tại một số hồ, đầm trên địa bàn thành phố, ô nhiễm môi trường từ bụi, khí thải tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài KCN Khai Quang, ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gỗ, gara ô tô, các nhà hàng ăn uống, các hộ chăn nuôi, các bệnh viện trên địa bàn… theo ý kiến phản ảnh của nhân dân và cử tri thành phố. Chỉ đạo xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố năm 2018 theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 13/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của thành phố Vĩnh Yên trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn để xảy ra tình trạng chậm hạn. Hầu hết hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (đất thổ cư cũ) khi chuyển sang Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định đều không đảm bảo, dẫn đến phải trả đi, trả lại nhiều lần, còn để nhân dân có ý kiến phản ảnh và bức xúc.

- Công tác đấu giá QSD đất chỉ đạt 86,18% so với kế hoạch, trong đó ngân sách UBND thành phố hưởng chỉ đạt 50,96% so với kế hoạch; Chưa thực hiện tốt công tác giám sát thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất vẫn để xảy ra sai sót khi kiểm tra, rà soát đối tượng tham gia đấu giá, dẫn đến có phiên đấu giá quyền sử dụng đất phải hủy kết quả trúng đấu giá, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

- 8/9 xã, phường (trừ phường Ngô Quyền) còn buông lỏng công tác quản lý quỹ đất 2, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai chưa được thường xuyên, liên tục, vẫn để xảy ra các trường hợp vi phạm mới phát sinh tại các xã, phường trên địa bàn (Khai Quang, Liên Bảo, Thanh Trù, Định Trung); Các trường hợp vi phạm về đất đai còn tồn đọng từ trước chưa được giải quyết triệt để.

- Nước thải sinh hoạt của thành phố trước khi thải ra môi trường xung quanh chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn. Chất thải chăn nuôi của một số hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để; hiện tượng đổ phế thải xây dựng ra các khu vực ít người qua lại vẫn xảy ra. Hiện một số hồ, đầm xuất hiện nhiều bèo Tây, xác động vật và có dấu hiệu ô nhiễm; Nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để.

- Thành phố chưa có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải sinh hoạt của thành phố mới chỉ được xử lý dưới hình thức chôn lấp tạm thời tại bãi rác tạm KCN Khai Quang. Việc xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp tạm thời đơn giản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (mùi, nước rỉ rác, côn trùng...) nếu không xử lý đúng quy trình kỹ thuật về thiết kế, công suất và thời gian hoạt động của bãi rác. Đến nay, bãi rác tạm (cũ) tại KCN Khai Quang đã quá đầy, song vẫn đang phải hoạt động, chưa thể tiến hành đóng cửa do bãi tập kết, chôn lấp rác thải sinh hoạt mới chưa thể đi vào hoạt động. Vì vậy việc xử lý rác thải không đảm bảo dẫn đến hiện tượng nước rỉ rác chảy vào hệ thống thoát nước của KCN Khai Quang, gây ảnh hưởng đến việc xử lý nước thải chung của KCN Khai Quang và chảy ra các khu vực xung quanh bãi rác, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Hiện nay, thành phố chưa thực hiện được việc phân loại rác thải tại nguồn để hạn chế lượng rác thải phải xử lý.

- Mặc dù 100% các hộ dân đã ký cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tuy nhiên, nhiều hộ dân còn chưa thực hiện đúng các nội dung trong Bản cam kết như dựng rạp dưới lòng đường, để nguyên vật liệu dưới lòng đường ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân; tình trạng đổ rác trực tiếp xuống lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra...

Về nguyên nhân của tình trạng trên, có thể chỉ ra như sau:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi, điều chỉnh, bổ sung dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành lại chưa được thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao.

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ dân về đất đai chưa tốt, nhất là nhận thức của người dân trong việc chấp hành chính sách bồi thường GPMB, nhiều hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, đòi hỏi giá bồi thường cao hơn giá quy định của Nhà nước.

- Công tác bồi thường GPMB và xây dựng cơ sở hạ tầng của một số khu quy hoạch đấu giá QSD đất, khu đất dịch vụ còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá QSD đất và giao đất dịch vụ cho các hộ dân trên địa bàn thành phố.

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn chưa có điểm tập kết phế thải xây dựng nên gây khó khăn trong việc quản lý.

- Ý thức của người dân vẫn chưa cao, có hiện tượng đổ trộm xác gia xúc, gia cầm chết xuống các ao, hồ, đầm… gây hiện tượng ô nhiễm môi trường.

- Các hộ kinh doanh cá thể, các hộ chăn nuôi… chưa có ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; còn để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh.

- Chế tài xử phạt vi phạm hành chính về môi trường còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại cần khắc phục, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách đất dịch vụ, hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2019 theo kế hoạch chung của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xây dựng kế hoạch của UBND thành phố để triển khai thực hiện Kế hoạch số 7566/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, bồi thường, GPMB, định giá để đấu giá QSD đất, thủ tục hành chính về đất đai, môi trường; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 từ công tác đấu giá QSD đất theo Kế hoạch.

Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2020-2030.

Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 21/12/2015 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trong năm 2019; Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt theo nội dung Đề án bảo vệ môi trường của thành phố nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, đồng thời, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

An Thảo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều