Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân các xã An toàn khu cách mạng

(Mặt trận) - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 14/CT-TTg, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tại các xã ATK cách mạng, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhằm tri ân và nâng cao mức sống của người dân sinh sống tại đây.

Thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ từ năm 2021

Chỉ thị số 14/CT-TTg nêu rõ, để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân đồng bào các dân tộc tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ đã có 22 Quyết định công nhận 217 xã là xã ATK cách mạng và 5 vùng là vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dự kiến trong thời gian tới, cả nước sẽ có gần 420 xã ATK sẽ được công nhận là xã ATK cách mạng. 

Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của các xã ATK nói riêng, các vùng ATK cách mạng nói chung trong cả nước đã có nhiều bước phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân dần được cải thiện làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Trong số 217 xã được công nhận là xã ATK cách mạng đã có hơn 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung ở các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Bến Tre…, tuy nhiên, đa số các xã ATK, vùng ATK trong cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và các địa phương còn gặp nhiều hạn chế, bất cập như: có nhiều nhóm chính sách trong các giai đoạn khác nhau, nhiều xã mới được công nhận chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước…

Nhằm tri ân và nâng mức sống của người dân sinh sống trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng; nhằm bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện mục tiêu hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách: Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135); hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách: Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK; Chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành).

Ngày càng quan tâm nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Để triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho các xã ATK cách mạng; tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng; xem xét, công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng; triển khai đồng bộ các chính sách mới theo hướng ưu tiên cho các xã ATK cách mạng là địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế - xã hội, đồng thời có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương cách mạng của các xã ATK, vùng ATK cách mạng; quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, du lịch nhất là du lịch về cội nguồn; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã ATK cách mạng.

Các nhiệm vụ như cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng; xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã ATK, vùng ATK cách mạng cũng được Chỉ thị nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương tiếp tục quan tâm kêu gọi đầu tư, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã ATK, vùng ATK cách mạng; phối hợp trùng tu các di tịch lịch sử cách mạng nơi các bộ, ngành, cơ quan đã từng hoạt động trên địa bàn xã ATK, vùng ATK cách mạng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước con người Việt Nam nói chung, trong đó có các chiến khu ATK cách mạng nói riêng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến truyền thống hào hùng của chiến khu ATK cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 07/10/2018 của Chính phủ, trong đó có chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở các xã ATK, vùng ATK cách mạng, mở rộng dịch vụ khám, chữa bệnh, đảm bảo nhân lực y tế cho chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh viện tuyến huyện, các trạm y tế tuyến xã trong vùng ATK cách mạng.

Yến Nhi

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều