10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) - Góp chung vào thành công của đất nước trong năm 2022 có những đóng góp tích cực của hệ thống Mặt trận từ trung ương tới cơ sở khi đã huy động nhân dân chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin giới thiệu 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 
Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, khó đoán định, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đất nước ta tiếp tục đạt được thành tựu quan trọng: Kinh tế - xã hội phục hồi khá nhanh sau đại dịch Covid-19; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh được giữ vững; đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân tiếp tục tạo được tiếng vang trên trường quốc tế; công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường.

Góp chung vào thành công đó có những đóng góp tích cực của hệ thống Mặt trận từ trung ương tới cơ sở khi đã huy động nhân dân chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin giới thiệu 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2022.

1. Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 – 2022

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi đại biểu tham dự Hội nghị  
Trong các ngày từ 25 đến ngày 27/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Thông qua tổ chức Hội nghị, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy kết quả đạt được, ngày càng làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Hội nghị đã biểu dương 299 đại biểu đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước.

299 đại biểu được biểu dương lần này gồm 132 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 167 đại biểu là Trưởng ban Công tác Mặt trận là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017 - 2022 và được bình chọn chặt chẽ qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 63 đại biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 236 đại biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

63 đại biểu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, trao đổi và gợi mở những nội dung, phương hướng cần triển khai đối với cán bộ Mặt trận cơ sở trong thời gian tới.

Hội nghị cũng vinh dự được đón đồng chí Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới dự, phát biểu chỉ đạo và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 63 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh/thành trên cả nước.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng cho 63 điển hình là Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.  
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị  
2. Hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban chỉ đạo Trung ương theo Kế hoạch năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ. (Trong đó, tham mưu ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thành 2 chuyên đề trong Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Triển khai kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT ngày 14/01/2022 của Đoàn Chủ tịch và Quyết định phê duyệt số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 24/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”).
  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội" ngày 25/5/2022 
Việc ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương là cơ sở quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó nhấn mạnh tới việc các cấp ủy, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Đồng thời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2040" 
Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò cầu nối đưa chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát huy vai trò nhân tố trung tâm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước; phát huy vai trò tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước; Xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ, gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy sức mạnh trí tuệ của các tổ chức thành viên, lực lượng cộng tác viên, chuyên gia...
 
Trong năm 2022, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp phòng và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam với sự tham dự của gần 160 học viên đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt, Trung tâm tâm Bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đã xây dựng chương trình bồi dưỡng gồm 12 chuyên đề. Đội ngũ báo cáo viên giảng dạy cho lớp bồi dưỡng là đội ngũ giảng viên, chuyên gia có chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tế trong công tác Mặt trận đến từ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 1…

3. Tổ chức thực hiện Chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2022 đạt kết quả tốt

 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tiếp nhận ủng hộ tại chương trình Cả nước chung tay Vì người nghèo năm 2022 
Tiếp nối thành công của Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” những năm vừa qua, năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (17/10/2022 - 18/11/2022).

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 đã nhận được sự quan tâm của 167 cơ quan, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, các nhà hảo tâm đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 1.177 tỷ đồng, trong đó qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương gần 134 tỷ đồng, chương trình an sinh xã hội trên 1.043 tỷ đồng.

4. Tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 và Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025.

 UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 
  Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025.
Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 và Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025 là hai hoạt động đối ngoại quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” nhân kỷ niệm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962 - 05/09/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/07/1977  - 18/07/2022) và hưởng ứng “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Việc phối hợp tổ chức thành công hai Hội nghị đã góp phần vào thành công chung của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” cũng như góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

5. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 ở địa bàn dân cư với nhiều nét đổi mới

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chung vui cùng bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 
Năm 2022, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong thời điểm thực hiện mục tiêu kép: tiếp tục kiểm soát và khống chế thành công đại dịch Covid - 19, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, do vậy việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là sự kiện quan trọng để các địa phương trên cả nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự chủ của người dân xây dựng quê hương đất nước, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại dịch. Ngày hội được diễn ra với không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi ở hầu khắp các khu dân cư, chất lượng Ngày hội được nâng lên rõ rệt cả phần Lễ và phần Hội.

Theo thống kê bước đầu, cả nước có 104.472 khu dân cư tổ chức Ngày hội (đạt tỷ lệ 95,2%) với hơn 28,3 triệu lượt người tham dự; hầu hết các địa phương đều tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết, đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự Ngày hội có 87 lượt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự Ngày hội với nhân dân; trong đó có 27 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự…

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đặc biệt, nhân dịp tham dự Ngày hội, các đồng chí Lãnh đạo đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình chính sách, người có công, biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu, hỗ trợ gia đình khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi với hơn 1.500 phần quà, trị giá khoảng 10 tỷ đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 580 Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở của các địa phương trị giá 29 tỷ đồng (trong đó Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ xây dựng 430 Nhà đại đoàn kết trị giá 21,5 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa thực hiện được 150 nhà với trị giá 7,5 tỷ đồng).

6. Lần đầu tiên tổ chức phản biện xã hội quy mô lớn về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đất đai sửa đổi, Luật Thanh tra sửa đổi, Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 
 Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Trong đó, đặc biệt là công tác tổ chức góp ý, phản biện dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở của MTTQ Việt Nam đã được tiếp thu, hoàn chỉnh, góp phần quan trọng vào chất lượng của dự án Luật.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và trực tuyến đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 3.432 đại biểu tham dự. Ý kiến phản biện, nội dung góp ý đối với dự án Luật Đất đại (sửa đổi) đã đề xuất 08 nhóm nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp tới bảo đảm quyền của người sử dụng đất, góp phần tháo gỡ các nút thắt trong quy định của Luật đất đai hiện hành.

Đa số ý kiến đánh giá việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống nhân dân nên được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kỳ này đã được Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức lấy ý kiến sâu rộng. Cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tài nguyên và Môi trường dày công chuẩn bị, tinh thần luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý.

 Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật vẫn còn quy định chung chung, chưa thể chế cụ thể, đầy đủ các chính sách mới về đất đai trong Nghị quyết 18-NQ/TW. Nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, cụ thể hóa chính sách bảo đảm đồng bộ, khả thi, hiệu quả. Những nút thắt, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất vẫn chưa được tháo gỡ; chưa tạo không gian mới, động lực cho phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng; chưa cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương và thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực, giám sát thực hiện, khắc phục ách tắc, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất, giảm khiếu kiện về đất đai là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ ràng, chi tiết hơn.

7. Chủ động chủ trì, phối hợp vơi các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động “Tết Vì người nghèo năm 2022”.

Thực hiện chỉ thị của Đảng, Thủ tướng Chính phủ về chăm lo Tết cho Nhân dân năm 2022 với mục tiêu "Không có bất cứ gia đình nào không có Tết", Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, công nhân và người có hoàn cảnh khó khăn; thăm chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu… tại các địa phương, đồng thời phối hợp tổ chức những hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo đã được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Đây là lần đầu tiên 29 đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí đi thăm, tặng quà Tết ở 63 tỉnh, thành phố, thể hiện sự quan tâm, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, động viên nhân dân vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid - 19 để đoàn kết đón Xuân vui vẻ, đầm ấm.

8. Lễ tổng kết và trao giải Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV

 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A. 
Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, trong mùa Giải thứ XV, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” có sự phối hợp tổ chức của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Sự đổi mới quan trọng này đã góp phần lan tỏa, huy động được nhiều hơn sự vào cuộc của các nhà báo gửi tác phẩm tham dự Giải.

Tại Lễ trao giải đã vinh danh 80 tác phẩm tiêu biểu ở 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Đây là những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống, như phòng, chống dịch Covid-19, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, những cách làm sáng tạo đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống, những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng... góp phần cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

9. Bước đầu khai thác và sử dụng hiệu quả “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền triển khai 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua mạng xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai vận hành hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage) và Hệ thống quản lý tuyên truyền tập trung: tuyentruyen.mattran.org.vn từ Trung ương đến địa phương.

Sau gần 1 năm triển khai, 63/63 tỉnh, thành phố đã vận hành Fanpage; hơn 80% đơn vị cấp huyện đã thành lập Fanpage; hơn 60% số xã, phường, thị trấn đã triển khai thành lập trang Fanpage.

Từ việc thành lập trang Fanpage, các thông tin về hoạt động của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương được cập nhật thường xuyên, liên tục và đảm bảo tính thời sự. Việc đăng các tin, bài nhận được nhiều lượt tương tác của người dùng Facebook trên toàn hệ thống đối với thông tin hoạt động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các địa phương cũng như những hoạt động cập nhật thông tin từ trang Fanpage của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, để phục vụ cho việc đăng tin, bài tuyên truyền đồng loạt trên toàn hệ thống Fanpage, Hệ thống quản lý tuyên truyền tập trung: tuyentruyen.mattran.org.vn đã được đưa vào vận hành. Thông qua hoạt động vận hành hệ thống, tin, bài, video đăng tải sẽ được đồng bộ và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc tuyên truyền, tương tác và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dùng mạng xã hội.

10. Triển khai Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026 với 43 tổ chức tôn giáo

 
Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và 43 tổ chức tôn giáo thống nhất ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Một trong những nội dung mà MTTQ các cấp cần triển khai trong thời gian tới là chủ trì phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, phát huy vai trò chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người dân ở cộng đồng phản ánh, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Vận động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp các nguồn lực vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ… theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các tổ chức tôn giáo vận động đồng bào tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 của Chính phủ; Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hương Diệp  

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều