153 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Trong các ngày từ 14/4 đến ngày 18/4/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Từ kết quả của 3 vòng hiệp thương, đến nay có 153 người thuộc khối MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, tỉ lệ 17,48%.
 Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử giảm 67 người

Theo đó, đối với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ở Trung ương, ngày 16/4/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thoả thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV của các cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 67/67 đại biểu (tỷ lệ 100%) có mặt nhất trí thông qua danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, giáo sư, phó giáo sư có 20/205 người, tỉ lệ 9,7%; tiến sỹ có 65/205 người, tỉ lệ 31,7%; thạc sỹ có 84/205 người, tỉ lệ 40,97%; trình độ đại học và tương đương có 36/205 người, tỉ lệ 17,56%.

Cơ cấu kết hợp như sau: người ứng cử là phụ nữ có 46/205 người, tỉ lệ 22,43%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 22/205 người, tỉ lệ 10,73%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 4/205 người, tỉ lệ 1,9%; người ứng cử là người trẻ tuổi (từ 40 tuổi trở xuống) có 5/205, tỉ lệ 2,43%; người tái ứng cử có 100/205, tỷ lệ 48,78%.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Từ ngày 14/4 đến hết ngày 18/4/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Nhìn chung, các hội nghị hiệp thương ở địa phương diễn ra dân chủ, đúng luật, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kết quả, các địa phương đã lập danh sách được 665 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 656 người được giới thiệu ứng cử và 9 người tự ứng cử. Giảm 215 người so với danh sách sơ bộ được lập tại các hội nghị hiệp thương lần thứ hai; đạt tỉ lệ số dư là 2,25 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương (là 295 đại biểu). Tỉ lệ này ở khóa XIV là 2,25 lần; khóa XIII là 2,05 lần; khóa XII là 2,13 lần.

Trong đó, người ứng cử là phụ nữ có 348 người, tỉ lệ 52,33%; giảm 87 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 435 người). Cơ cấu này ở khóa XIV là 46,19%; khoá XIII là 241 người, tỉ lệ 37,08%. Một số địa phương có tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ cao như các tỉnh Nam Định (81,82%), Bắc Ninh (80%), Yên Bái (75%).

Người ứng cử là người ngoài Đảng có 73 người, tỉ lệ 10,98%; giảm 68 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 141 người). Cơ cấu này ở khoá XIV là 92 người, tỉ lệ 13,49%; khoá XIII là 109 người, tỉ lệ 16,77%. Những tỉnh, thành phố tỉ lệ người ứng cử là người ngoài Đảng cao như Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Hòa Bình.

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 165 người, tỉ lệ 24,81%, giảm 57 người so với danh sách sơ bộ được lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 222 người). Cơ cấu này ở khóa XIV là 189 người, tỉ lệ 27,71%; khoá XIII là 119 người, tỉ lệ 18,31%. Các địa phương có tỉ lệ người dân tộc thiểu số ứng cử cao như các tỉnh Lạng Sơn (100%), Lai Châu (100%), Cao Bằng (87,5%), Điện Biên (87,5%), Hà Giang (87,5%), Kon Tum (87,5%), Yên Bái (87,5%).

Người ứng cử là người trẻ tuổi (từ 40 tuổi trở xuống) có 213 người, tỉ lệ 32,03 %, giảm 87 người so với danh sách sơ bộ được lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 300 người). Cơ cấu này ở khóa XIV là 266 người, tỉ lệ 39%; khóa XIII là 180 người, tỉ lệ 27,69%.

Đối với những người tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 105 người, tỉ lệ 15,78%. Cơ cấu này ở khóa XIV là 67 người, tỉ lệ 9,82%; khoá XIII là 83 người, tỉ lệ 12,77%. Một số địa phương có tỉ lệ người tái ứng cử khá cao như Thành phố Hồ Chí Minh (39,47%), Tuyên Quang (30%), Đồng Tháp (30%), Bình Phước (37,5%), Hà Nội (27,78%).

Đặc biệt, qua 3 vòng hiệp thương, số lượng người tự ứng cử là 9 người, tỉ lệ 1,35%; giảm 67 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 76 người) ở 6 tỉnh, thành phố là Bắc Cạn, Cần Thơ, Nam Định, Sóc Trăng, mỗi địa phương 1 người; T.P Hà Nội 03 người, và T.P Hồ Chí Minh 02 người (Khóa XIV là 11 người, tỉ lệ 1,61%).

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
153 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 665 người ứng cử ở địa phương có 124 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bao gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở địa phương), tỉ lệ 18,64% (Khóa XIV là 114 người, tỉ lệ 16,72%; khoá XIII là 109 người, tỉ lệ 16,77%).

Như vậy, có 153 người thuộc khối MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương  ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, tỉ lệ 17,48%. Trong Khóa XIV có 145 người, gồm 31 người ở Trung ương và 114 người ở địa phương, tỉ lệ 16,5%; Khóa XIII là 139 người, gồm 30 người ở trung ương và 109 người ở địa phương tỉ lệ 16,71%.

Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có 16 người ứng cử ở 14 tỉnh, thành phố là Bình Định, Bình Thuận, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Sơn La, Yên Bái; tỉ lệ 2,4% (Khóa XIV có 17 người, tỉ lệ 2,49%; Khóa XIII có 21 người, tỉ lệ 3,23%).

Liên đoàn Lao động Việt Nam có 16 người ứng cử thuộc các cơ quan Liên đoàn Lao động ở 13 tỉnh, thành phố là An Giang, Bình Dương, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai, Hà Nội, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Quảng Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang; tỉ lệ 2,40%. Đối với Khóa XIV có 08 người, tỉ lệ 1,17%; Khóa XIII có 12 người, tỉ lệ 1,85%.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có 32 người ứng cử thuộc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp địa phương ở 22 tỉnh, thành phố là An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đăk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Hà Giang, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Yên Bái; tỉ lệ 4,81%. Đối với Khóa XIV có 23 người, tỉ lệ 3,37%; Khóa XIII là 22 người, tỉ lệ 3,38%.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 29 người ứng cử thuộc cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp ở 25 tỉnh, thành phố là An Giang, Bắc Cạn, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Nông, Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái; tỉ lệ 4,36%. Tại Khóa XIV là 25 người, tỉ lệ 3,67%; Khóa XIII là 18 người, tỉ lệ 2,77%).

Hội Nông dân Việt Nam có 9 người ứng cử thuộc cơ quan Hội Nông dân Việt Nam các cấp ở 6 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Hậu Giang, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Quảng Ngãi; tỉ lệ 1,35%; (Khóa XIV là 10 người, tỉ lệ 1,47%; khóa XIII là 14 người, tỉ lệ 2,15%).

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 3 người ứng cử thuộc cơ quan Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp ở các tỉnh, thành phố là Đắc Nông, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận; tỉ lệ 0,45%. Khóa XIV là 03 người, tỉ lệ 0,44%; Khóa XIII là 06 người, tỉ lệ 0,92%.

Ngoài ra, còn có 19 người ứng cử thuộc các tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương như: Ban Trị sự Hội Phật giáo, Hội Luật gia, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh...

  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Tỉ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là phụ nữ chiếm 45,28%

Nhìn chung, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đến 17h00 ngày 18/4/2021, số liệu về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 870 người, trong đó có 205 người ở trung ương và 665 người ở địa phương, đạt tỉ lệ số dư là 1,74 lần. Tại Khóa XIV là 879 người, đạt tỉ lệ số dư là 1,76 lần; khoá XIII là 832 người, đạt tỉ lệ số dư là 1,66 lần.

Trong đó có 394 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 45,28% (Khóa XIV có 344 người, tỉ lệ 39,16%; Khóa XIII có 262 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 31,49%; Có 187 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 21,49% (Khóa XIV có 206 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 23,44% (Khóa XIII có 134 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 16,11%); 77 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 8,85% (Khóa XIV có 99 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 11,26% (Khóa XIII có 118 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 14,18%).

Số lượng người tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 205 người, tỉ lệ 23,56%, (Khóa XIV có 168 người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử, tỉ lệ 21,99%); Có 218 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tỉ lệ 25,05%, (Khóa XIV có 271 người ứng cử là người trẻ tuổi, tỉ lệ 30,83%; Khóa XIII có 183 người ứng cử là người trẻ tuổi, tỉ lệ 21,99%); Có 9 người tự ứng cử, tỉ lệ 1,00%, (Khóa XIV có 11 người tự ứng cử, tỉ lệ 1,25%; Khóa XIII có 15 người tự ứng cử, tỉ lệ 1,8%).

Khối Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp có 153 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; trong đó ở trung ương có 29 người và địa phương có 124 người, tỉ lệ 17,48%. Trong Khóa XIV có 145 người, gồm 31 người ở Trung ương và 114 người ở địa phương, tỉ lệ 16,5%; Khóa XIII là 139 người, gồm 30 người ở Trung ương và 109 người ở địa phương tỉ lệ 16,71%.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
6.220 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Đối với tình hình và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, tính đến 17 giờ 00’ ngày 20 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được kết quả tổng hợp về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là: 3.714 đại biểu, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là: 6.220 đạt 1,67 lần.

Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ có 2.542 người, tỉ lệ 40,90% (Khóa XIV cả nước là 2.427 người, tỷ lệ 37,04%); Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 1.150 người, tỉ lệ 18,5% (Khóa XIV cả nước là 1.003 người, tỉ lệ 15,31%); Người ứng cử là người trẻ tuổi có 1.982 người, tỉ lệ 31,9% (Khóa XIV cả nước là 1.253 người, tỉ lệ 19,12%); Người ứng cử là người ngoài Đảng có 750 người, tỉ lệ 12,1% (Khóa XIV cả nước là 758 người, tỉ lệ 11,57%).

Về người tự ứng cử, 63/63 tỉnh, thành phố báo cáo có 17 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (tỷ lệ 0,27%) trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Khóa XIV có 25 người).

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Nhìn chung, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, do có sự chuẩn bị chu đáo của Mặt trận và sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn.
  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban bầu cử và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đặc biệt cần phối hợp với chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử cùng cấp.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiếp nhận Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp theo Hướng dẫn số 60/HD-MTTW-BTT ngày 20/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp nhận và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử, nhất là cấp xã cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nắm vững pháp luật về bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, thông qua các vị là chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, các già làng, trưởng tộc vận động cử tri đi bầu cử; đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân.

Song song với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tích cực đẩy mạnh hoạt động giám sát bầu cử, nhất là giám sát việc chấp hành pháp luật của người ứng cử, giám sát trong ngày bầu cử theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp (tổng hợp)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều