47/63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã và đang tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Tính đến ngày 15/10, có 47/63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã và đang tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay (15/10), Đảng bộ các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bến Tre, Đắk Nông, Bình Định, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Lào Cai, Quảng Trị, Tây Ninh, Trà Vinh tiến hành phiên khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI.

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan khu vực Triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI (Ảnh: Vương Lê)
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 vừa chính thức khai mạc với phương châm “Dân chủ-đoàn kết-kỷ cương-sáng tạo-phát triển”. Đại hội có chủ đề “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Theo chương trình, chiều nay (15/10), Đại hội nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bỏ phiếu thông qua chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XI Đảng bộ TP; thảo luận Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI: Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, với sự tham dự của 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện”, vừa chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu được bầu từ 16 Đảng bộ trực thuộc đại diện cho hơn 83 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI: Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chính thức khai mạc. 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức chiến đấu của gần 57 ngàn đảng viên từ 13 Đảng bộ trực thuộc về dự Đại hội. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bến Tre xác định chủ đề tại Đại hội lần này là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết Nhân dân, tinh thần Đồng khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030”.

  Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (Ảnh: Báo Bạc Liêu)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông (TP. Gia Nghĩa), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 26.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội có 350 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 70.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng - thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX: 347 đại biểu, đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên của 17 đảng bộ trực thuộc đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể vào sáng 15/10. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Hà Tĩnh xác định chủ đề của Đại hội lần này là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”. 320 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 46 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có 348 đảng viên ưu tú, đại diện cho 49.594 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc”.

 Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX  
Tại thành phố Đông Hà, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội triệu tập 345 đại biểu đại diện cho trên 47.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Tỉnh uỷ với sự tham dự của 350 đại biểu thuộc 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030".

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành khai mạc. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị phân công đến dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. 345 đại biểu chính thức được bầu chọn từ đại hội của 13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đại diện cho hơn 45.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Trong ngày làm việc đầu tiên (15/10), Đại hội thông qua các nội dung: dự thảo Báo cáo Chính trị (báo cáo tóm tắt); dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu dự đại hội vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều