Báo cáo chính trị cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Lai Châu

(Mặt trận) - Chiều 28/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh cuộc làm việc

Trình bày báo cáo về các công việc liên quan tới công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ cho biết, tính đến hết ngày 30/4/2024, 106/106 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã (trong đó 6 xã Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ). Đến ngày 28/6/2024, 8/8 huyện đã tổ chức xong Đại hội.

Đối với công tác nhân sự tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành hiệp thương với các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp, các cơ quan thuộc các ngành, lĩnh vực giới thiệu nhân sự theo phương hướng Đề án đã được phê duyệt. Theo đó, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 là 95 người (tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước) với cơ cấu kết hợp tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 29,9%; tỷ lệ người tái cử chiếm 48,2%; tỷ lệ nữ chiếm trong khoảng từ 37,9% đến 39,1%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 65-70,5%. Số lượng, cơ cấu tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 là 7 người, trong đó gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23-24/7/2024 với 250 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ phát biểu tại cuộc làm việc

Theo ông Sùng A Hồ, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên của cấp uỷ Đảng và Trung ương MTTQ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các cấp; sự chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận các cấp; sự nỗ lực, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với lợi ích trực tiếp của người dân, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng.

Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp trên toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Lai Châu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng các cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc làm việc

Trong đó, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 500 nhà Đại đoàn kết, phấn đấu đến hết năm 2025, xóa xong nhà tạm và nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Trong nhiệm kỳ, phấn đấu mỗi khu dân cư trong tỉnh hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng; Phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động 100% khu dân cư xây dựng, đưa nội dung xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước cộng đồng dân cư…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cần tiếp thu ý kiến góp ý của các Ban, đơn vị trong cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hoàn thành nội dung văn kiện trình Đại hội.

Về đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị cần mở rộng thêm thành phần khách mời như nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Chương trình Đại hội cũng cần điều chỉnh phiên thứ nhất và phiên thứ hai sao cho phù hợp về thời gian, lịch trình làm việc; tham luận của đại biểu tham dự cần thể hiện sự sinh động và mang màu sắc của các tầng lớp nhân dân tại Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, Báo cáo chính trị trình Đại hội cần bổ sung những thành tựu và kinh nghiệm của tỉnh Lai Châu sau 20 năm xây dựng và phát triển; đồng thời khái quát thêm những nét đặc thù về khối đại đoàn kết các dân tộc như: đồng bào dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội, truyền thống cách mạng. Cùng với đó cần làm rõ những khó khăn, thuận lợi trong 40 năm đổi mới, trong đó tập trung vào phản ánh nội dung, phong trào và việc làm tiêu biểu của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong từng giai đoạn, những thành tích mà MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được.

Về phương hướng của nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho rằng cần bổ sung dự báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới. Trong 6 chương trình hành động, MTTQ tỉnh Lai Châu cần lựa chọn 1 hoặc 2 chương trình làm mục tiêu đột phá của cả nhiệm kỳ; đồng thời tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động.

“Cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, gắn công tác tuyên truyền với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gợi mở.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều