Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về 16 nội dung, trong đó có 14 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba và ban hành Nghị quyết thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo công tác Dân nguyện của Quốc hội.

Đối với từng nội dung cụ thể, Tổng Thư ký Quốc hội đã có thông báo kết luận của UBTVQH đến các cơ quan liên quan.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Về công tác lập pháp, tại Phiên họp này UBTVQH đã cho ý kiến về 8 nội dung, trong đó có 5 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự kiến chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, báo cáo của Chính phủ tổng kết Nghị quyết 42 ngày 21/6/2014, Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, UBTVQH cơ bản thống nhất với đánh giá và triển khai thực hiện chương trình trong thời gian qua, các nguyên tắc của dự kiến chương trình như đề cập trong Báo cáo của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Đồng thời, UBTVQH đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 19 để bổ sung hai nội dung vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 diễn ra vào tháng 5/2022.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp, UBTVQH đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình UBTVQH và Quốc hội.  

“Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án, dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình kiểm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng thủ tục và hồ sơ tài liệu theo quyết định”, Chủ tịch Quốc hội nói.  

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh: Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình, quy định.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: Việc xem xét thí điểm thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa là nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và cơ chế thực hiện và tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố đáng sống, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm khu vực châu Á và là hình mẫu của sự gắn kết phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh đã được Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra.

UBTVQH thống nhất về một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết này và đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 và sẽ trình ra Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một Kỳ họp. Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của UBTVQH để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đánh giá toàn diện các chính sách, đề xuất tác động đến kinh tế, ngân sách xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tính hợp lý, khả thi trong các quyết định ưu đãi.  

Đánh giá làm rõ tác động toàn vùng cũng như giá trị nhân rộng mô hình sau thời gian thí điểm kết thúc. Đồng thời tăng cường phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm, phù hợp với năng lực quản lý của địa phương, kiểm soát giao lưu thương mại, bảo đảm tính minh bạch trong xây dựng thực thi, tránh lợi dụng chính sách. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng để báo cáo với Quốc hội.

Về các dự án Luật gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBTVQH  đánh giá cao quá trình chuẩn bị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tích cực, phối hợp theo dõi đôn đốc, bám sát chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nội dung thẩm tra có chứng kiến, có lý lẽ rõ ràng đối với quan điểm trong từng chính sách. Đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung thực hiện các kết luận của UBTVQH về từng dự án đã được Tổng Thư ký Quốc hội thông báo, kịp thời ban hành. Cơ quan thẩm tra chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức, Tổng Thư ký Quốc hội đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ để gửi đến đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: UBTVQH cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện toàn bộ Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023. Đồng thời yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng trình Quốc hội xem xét ban hành Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có các quy định về xử lý nợ xấu trong năm 2023.

Về công tác giám sát, dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội lựa chọn hai trong bốn chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023 gồm: Thứ nhất, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng. Thứ hai, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20212025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc hiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thứ ba, việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thứ tư, việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng.  

UBTVQH thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đối với những dự kiến chuyên đề giám sát còn lại đều mang tính thời sự và được dư luận quan tâm. Do đó đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, căn cứ chức năng nhiệm vụ đưa vào kế hoạch giám sát của cơ quan mình và tiến hành tổ chức hoạt động giải trình trong năm 2023. Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp đề xuất của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để trình UBTVQH cho ý kiến.

Theo V.Tôn/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều