Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Năm 2022, Ủy ban Dân tộc đổi mới công tác, tăng cường kỷ luật kỷ cương, gắn bó, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ

Chiều 29/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổng kết cơ quan UBDT năm 2021.
 Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Công đoàn Ủy ban Dân tộc ký kết phong trào thi đua năm 2022.
Năm 2022, UBDT đề ra mục tiêu tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, tổ chức triển khai các chương trình, chính sách khác trên vùng đồng bào DTTS&MN.

Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng DTTS&MN; đồng thời kịp thời phát hiện, tham mưu điều chỉnh, bổ sung và ban hành các chính sách mới.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đối với đồng bào vùng DTTS&MN.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong vùng DTTS&MN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện chính sách dân tộc. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao vai trò của UBDT có vai trò quan trọng trong tham mưu cho Chính phủ về công tác dân tộc. Các đơn vị thuộc UBDT tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS&MN; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra… Đồng thời tổng hợp thông tin, nắm tình hình dư luận xã hội vùng DTTS&MN, thực hiện công tác báo cáo tình hình vùng DTTS&MN hàng tháng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBDT. Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất cung cấp thông tin, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành về công tác dân tộc…

Theo ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UBDT, năm 2021, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã thu được nhiều kết quả. Lãnh đạo UBDT đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp nhằm cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số…

Tổ chức tổng kết chương trình, chính sách giai đoạn 2016-2020; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các chính sách hiện hành. Tăng cường hợp tác quốc tế thu hút thêm nguồn vốn cho vùng đặc biệt khó khăn nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề bứ xúc, nổi cộm ở vùng DTTS&MN, nhất là tình hình đại dịch COVID-19. Công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có kế hoạch, tập thể cơ quan ổn định, giữ vững đoàn kết thống nhất; vị thế, vai trò công tác dân tộc tiếp tục được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống đồng bào các DTTS, ổn định kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội ở vùng DTTS&MN.  

Các vụ, đơn vị đã chủ động tích cực trong việc xây dựng, trình các đề án và các văn bản, các nhiệm vụ được giao; chất lượng thực hiện kế hoạch công tác ngày càng được nâng cao, việc điều chỉnh tiến độ trình, điều chỉnh kế hoạch giảm so với năm trước. Đời sống vật chất và tinh thần đối với công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT được quan tâm chăm lo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứu XIII và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Tuy nhiên, năm 2022 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, những khó khăn nội tại trong vùng đồng bào DTTS&MN vẫn còn, đòi hỏi những người làm công tác dân tộc và chính sách dân tộc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả mọi công tác, quyết liệt giải quyết những tồn tại. Trước hết cần thống nhất quan điểm từ các Nghị quyết, mục tiêu UBDT phải thực hiện trên phương châm mới: Đổi mới, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để thực hiện tốt công tác dân tộc…

Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát lại hệ thống quy chế mà UBDT đã ban hành để phù hợp với với các quy định. Cụ thể hóa bằng các Thông tư, quy chế, thể chế hóa cơ chế. Xây dựng, rà soát các quy chế trong cơ quan UBDT. Đây là những việc còn vướng trong quy chế phối hợp, nên có những quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế làm việc. Phân cấp mạnh mẽ, rõ người làm, người đứng đầu để gắn trách nhiệm và cá thể hóa các quy trình…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Kỳ niệm chương cho đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.   

Theo Viết Tôn/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều