Các tỉnh, thành phố tổ chức hiệp thương lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

Ngày 19/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành: Hà Giang, Nam Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tại thành phố Đà Nẵng, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (Trung ương giới thiệu 2, thành phố giới thiệu 10, tự ứng cử 1 người) thuộc 8 cơ quan, tổ chức, đơn vị; thống nhất lập danh sách sơ bộ 105 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (104 người được giới thiệu, 1 người tự ứng cử) thuộc 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị của 9 khối, trong đó có 41 nữ, 33 người dưới 40 tuổi, 10 người ngoài Đảng và 17 người tái ứng cử.

 Chủ tọa hội nghị. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Sau Hội nghị hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian từ ngày 21/3-13/4.

* Tại Hà Giang: Tính đến chiều 15/3, Ủy ban MTTQ  tỉnh đã nhận được hồ sơ do Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang chuyển đến, bảo đảm dân chủ, đúng thành phần, trình tự, thủ tục theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 5 nữ, 9 người dân tộc thiểu số.

Sau khi thông qua danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tiến hành lấy ý kiến danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang nhận được 138 hồ sơ và hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ của 118 người ứng cử để bầu 57 đại biểu HÐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng thảo luận, triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định.

 100% đại biểu nhất trí với danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN
* Tại Nam Định, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (12 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu và 1 người tự ứng cử). Cụ thể, nữ chiếm 69,23%, nam 30,77%, người ngoài Đảng 30,77%, người trẻ tuổi 53,85%. Như vậy, tính cả 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tỉnh Nam Định có 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị cũng đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất lập danh sách sơ bộ 114 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (không có người tự ứng cử). Cụ thể, nữ chiếm 54,38%, nam 45,62%, người ngoài Đảng 21,92% và người trẻ tuổi 46,49%.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đều nhận được đánh giá, nhận xét, tín nhiệm cao của lãnh đạo đơn vị công tác và cử tri nơi cư trú.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổng số dân trên địa bàn, Nam Định có 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại 10 huyện, thành phố của tỉnh sẽ thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

* Tại Khánh Hòa, hội nghị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách 10 người do địa phương giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo đúng số lượng đã được phân bổ và không có trường hợp tự ứng cử.

 Hội nghị tiến hành biểu quyết danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Tiên Minh/TXVN
Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất lập danh sách 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 29 nữ, 5 người là đồng bào dân tộc thiểu số, 9 người ngoài Đảng, 24 người dưới 40 tuổi, không có trường hợp nào tự ứng cử.

Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhìn chung, quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được chuẩn bị chu đáo và tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng luật định; bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ.

Đặc biệt, các hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều thu hút 100% số cử tri tham dự. Cử tri đã thể hiện sự tín nhiệm cao về phẩm chất đạo đức, năng lực của những người được giới thiệu ứng cử; những người được giới thiệu ứng cử đều bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Theo Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều