Cần có biện pháp để các phong trào thi đua thực sự thiết thực, hiệu quả

(Mặt trận) - Hòa trong không khí công nhân, viên chức, lao động (CNVLĐ) cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/9, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước.

Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và 463 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể, anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn.  

 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội.
Thi đua là đòn bẩy, là động lực cổ vũ, động viên CNVCLĐ

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, giúp phong trào thấm sâu đến từng cơ sở và người lao động. Công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng và thành tích.

“Các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

 Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.
Từ phong trào thi đua về sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, có 1.044.973 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 198.690 tỷ đồng. Tổng đề tài nghiên cứu khoa học là 74.959, tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế là 331.299 tỷ đồng. Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo CNVCLĐ, làm xuất hiện những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng LĐLĐ, của Chính phủ và Nhà nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu tiếp nối truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”.

Cùng với việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, tạo nên vị thế mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước

 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công nhân, viên chức, lao động cả nước trong 5 năm qua; đồng thời biểu dương 463 đại biểu là chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc tham dự Đại hội.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước 5 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Đặc biệt, mặc dù năm 2020 là năm đất nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt khoảng 6%; Quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt gần 300 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 3.000 USD/người/năm; năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011 - 2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cùng với đó, sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ngày càng được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

“Có được kết quả đó là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; nhất là sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần thi đua lao động cần cù, sáng tạo của công nhân, nông dân, trí thức, các lực lượng vũ trang nhân dân và các nhà doanh nghiệp, của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và đồng bào ta sống ở nước ngoài; trong đó có đóng góp tích cực của phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhắc tới những phong trào thi đua nổi bật của các cấp Công đoàn và sẻ chia với những khó khăn mà công nhân, lao động đang phải trải qua do đại dịch Covid-19 gây ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, chúng ta yên tâm, tin tưởng khi đã khống chế, kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Đặc biệt, từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

“Tôi tin chắc rằng, cùng với các điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến hết mình trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa cho gương điển hình trong triển khai các phong trào thi đua. 
Đứng trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng, cùng với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, để thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, Công đoàn Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nhằm tiếp tục giữ vững, phát huy thành quả to lớn hơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được; đồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp Công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đặc biệt là nội dung chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phát động công nhân viên chức thi đua thực hiện thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII; bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, thông qua các phong trào thi đua yêu nước phải tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên Công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng, phục vụ nhân dân.

“Các phong trào thi đua phải động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng thử thách khó khăn, nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, các cấp Công đoàn cần xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để các phong trào thi đua phải thực sự thiết thực. Từ đó, hướng các phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với mục tiêu nâng cao “năng suất - chất lượng - hiệu quả”. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Song song với đó cần tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Tăng cường sự phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các tổ chức trong khối thi đua, với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các cấp Công đoàn, để huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của mỗi đoàn viên, hội viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh.
Tiếp bước truyền thống vẻ vang hơn 90 năm xây dựng, phát triển và được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước; là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước, là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới để phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động sẽ thực sự có những chuyển biến mạnh mẽ mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lựa chọn, tôn vinh 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất; đồng thời lựa chọn 15 điển hình đại diện cho tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều