Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng 347 đại biểu, đại diện cho trên 52.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quốc Trung/ĐĐK 
Chú trọng thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá

5 năm qua, kinh tế thành phố Cần Thơ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tương đương 4.136 USD, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia tại Cần Thơ đạt gần 79%. Tại Cần Thơ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh và được mở rộng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2020, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (36/36 xã và 4/4 huyện), sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra và đã hoàn thành xây dựng 5/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...  

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020, năm năm qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đề ra, gồm: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ; tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp vận dụng cơ chế, chính sách của Trung ương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và các lĩnh vực đời sống của nhân dân thành phố.

 Ảnh: Quốc Trung/ĐĐK  
Từng bước khẳng định vai trò trung tâm Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ là một trong 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng rộng lớn nhất của nước ta. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với việc: hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Quy mô nền kinh tế đến cuối  năm 2020 đã đạt 120 nghìn tỷ đồng (cao gấp 1,63 lần so với đầu nhiệm kỳ).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng với nhiều loại hình và giữ vai trò đầu mối, chi phối và tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác. Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tổng doanh thu ngành Du lịch bình quân tăng trên 21%/năm (gấp 2,64 lần so với đầu nhiệm kỳ). Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay cả thành phố Cần Thơ còn 0,25% theo chuẩn đa chiều mới của Nhà nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng...

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ. Những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Đại hội. Ảnh: Quốc Trung/ĐĐK
Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tự hào về những thành tích đã đạt được, nhưng đồng thời cũng phải thấy hết những khó khăn, yếu kém để tìm ra những giải pháp phù hợp, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Căn cứ Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và tình hình thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ thành phố lưu ý một số vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận sâu, phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, nhằm tạo ra sức bật mới cho bước phát triển sắp tới của thành phố. Đại hội cần tổ chức tổng kết, đánh giá những khâu đột phá của nhiệm kỳ qua; các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa IX và những kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Cần Thơ; cần quán triệt Nghị quyết số 59 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng.

“Cần Thơ không nhất thiết phải đứng đầu tất cả các lĩnh vực nhưng về mặt tổng thể, Cần Thơ không thể đi chậm hơn, phát triển kém hơn các tỉnh trong vùng, đồng thời Cần Thơ cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nội tại để phát triển những ngành, lĩnh vực tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cả vùng, thúc đẩy sự liên kết trong vùng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội gợi mở, Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn của Trung ương và trên quan điểm này, cần phải xác định rõ vai trò, vị trí của thành phố Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; trách nhiệm của Cần Thơ trong thúc đẩy liên kết vùng; chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp, gắn kết, nhất là trong xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo, thu hút, tạo việc làm; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng tham gia liên kết vùng để hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những vấn đề cấp bách đối với cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, điều đó cần được cụ thể hóa thành một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Cần Thơ phải là hình mẫu ở khu vực Tây Nam Bộ trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Coi biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thành phố thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong vùng.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quốc Trung/ĐĐK
Để có cơ sở định hướng cho phát triển, theo Chủ tịch Quốc hội, Cần Thơ cần sớm hoàn thành việc xây dựng, triển khai có hiệu quả Quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch của thành phố Cần Thơ phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, lưu ý quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái, văn minh và hiện đại; là đô thị hạt nhân của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ cần thí điểm xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị mới ở một số quận trong giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phát triển nhanh và bền vững thành phố Cần Thơ trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. Xác định công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản là mũi nhọn của ngành công nghiệp. Cần Thơ không chỉ là một cực tăng trưởng của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, mà còn đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

Chủ tịch Quốc hội nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội. Cần Thơ cần quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định vị thế là trung tâm của vùng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Cần Thơ cần tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và của doanh nghiệp …

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Quốc Trung/ĐĐK 
Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Cần Thơ cần kết hợp chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, trong mọi chủ trương, công việc phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn (lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đề ra; đồng thời, lựa chọn bầu Đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 kéo dài đến ngày 25/9.

Theo TTX Việt Nam - Ảnh Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều