Chính phủ và Mặt trận thống nhất hành động để dựng xây đất nước

(Mặt trận) - Ngày 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị thường niên đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Về phía Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Xây dựng một chính quyền lắng nghe, thấu hiểu, phục vụ nhân dân

Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày nêu rõ, năm 2017, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường. 

Hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. 

Công tác phối hợp vận động xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo và giảm nghèo bền vững; công tác vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, xây dựng sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; công tác đền ơn đáp nghĩa được tổ chức kịp thời, hiệu quả, kêu gọi được sự tham gia của toàn xã hội. 

Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được triển khai theo quy trình chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả hơn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. 

Công tác phối hợp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến mới, thiết thực hơn. 

Chính phủ đã ban hành chính sách góp phần hoàn thiện cơ chế, đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho hoạt động của Mặt trận trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giám sát, phản biện xã hội…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018, Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó hai bên tiếp tục phối hợp trong việc củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội;

Phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Phối hợp trong xây dựng chính sách pháp luật.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả để góp phần xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, sáng tạo, một Chính phủ của dân, do dân và vì dân.

Ông Nguyễn Túc đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến việc cải cách hành chính, tiếp tục phối hợp cùng Mặt trận để giải quyết những vấn đề còn gây bức xúc nhất là trong những lĩnh vực giáo dục, y tế để tạo sự đồng thuận xã hội.

 Ông Nguyễn Túc phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó ông Túc cũng đề nghị, để hưởng ứng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc việc thực hiện các phong trào thi đua cần có các giải pháp để không chồng chéo, tạo chuyển biến rõ nét ở địa bàn dân cư.

Góp ý vào trọng tâm phối hợp giữa hai bên, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho rằng năm 2018 Chính phủ và Mặt trận cần giải quyết triệt để những hạn chế trong năm 2017. 

 GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại Hội nghị

Từ thực tế Mặt trận chính là nơi sát dân, gần dân, GS. Trân Châu cho rằng Mặt trận cần phản ánh đầy đủ tiếng nói của nhân dân để cùng Chính phủ xây dựng một chính quyền lắng nghe, thấu hiểu, phục vụ nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các thành viên Chính phủ đề nghị, trong thời gian tới công tác phối hợp giữa hai bên cần phải làm lâu dài, thường xuyên, tập trung vào những vấn đề cụ thể, bức xúc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao trách nhiệm của người dân cũng như phát huy trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong vận động, giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân nhất là đối với những vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài cần có giải pháp để hướng tới giải quyết dứt điểm từ cơ sở.

Triển khai hiệu quả các chương trình giám sát của Mặt trận

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng và Chính phủ đã tạo điều kiện cho hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ trung ương đến cơ sở; mong muốn sự phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ ngày càng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu. 

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền các cấp đã tạo được lòng tin, niềm tin của nhân dân đối với Chính phủ - một chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định Chính phủ đã ủng hộ mạnh mẽ về cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống MTTQ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, gúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn; Thủ tướng và các Phó Thủ tướng dành thời gian đối thoại với nông dân, công nhân, trí thức, doanh nghiệp để đổi mới hoạt động của Chính phủ trong việc lắng nghe ý kiến của các giai tầng xã hội…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Để việc phối hợp giữa hai bên ngày càng hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiến nghị Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc chủ động tiếp xúc, nắm bắt, lắng nghe tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đảm bảo để giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, thu hút nguồn lực để chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng địa bàn khu dân cư; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để động viên các nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong hệ thống chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư.

Đặc biệt, trong năm 2018, Chính phủ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức giám sát các lĩnh vực đã thống nhất với Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung vào giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; Giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giám sát việc công khai kết luận Thanh tra; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

Quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ Mặt trận

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sự phối hợp giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả nhiều hoạt động quan trọng thiết thực có ý nghĩa sâu rộng trong thông tin, tuyên truyền, tập hợp ý kiến, lắng nghe ý kiến, phản ánh tình hình nhân dân đến cấp ủy đảng, chính quyền để xây dựng Chính phủ lắng nghe, vì dân; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham giải giải quyết những vấn đề lớn của đất nước; phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp trong xây dựng chính sách, pháp luật nhất là những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra và đề nghị khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc tuyên truyền nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết bức xúc của nhân dân ở một số nơi còn bị động. Trong các phong trào thi đua yêu nước đến cơ sở chưa quyết liệt, chưa thấm vào địa bàn dân cư để tạo sự chuyển biến rõ nét nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội. Việc phối hợp giải  quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân…

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa hai bên khắc phục nhanh hiệu quả những hạn chế, tồn tại. Trong năm 2018, trọng tâm công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tập trung củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu triển kinh tế - xã hội năm 2018; tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024…

Bên cạnh đó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới 70 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc để tạo nên ấn tượng không khí thi đua mới; Tiếp tục phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật để chính sách thực sự kiến tạo, phục vụ nhân dân, đi sát vào cuộc sống.

Thủ tướng yêu cầu, các cấp chính quyền thường xuyên phối hợp có hiệu quả hơn với MTTQ Việt Nam các đoàn thể nghiêm túc, trách nhiệm, lắng nghe, chân thành và thực thi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Cơ bản đồng ý với các kiến nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục chỉ đạo và đảm bảo thống nhất trong việc tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ Mặt trận, nhất là về định mức lương và phụ cấp cán bộ Mặt trận chuyên trách theo nguyên tắc đảm bảo mối tương quan về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị…

Mạnh Hùng - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều