Chọn nhân sự Đại hội phải thật sự công tâm, trong sáng, khách quan

Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 12/8.
 

Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc tại các Đảng bộ để đôn đốc, chỉ đạo tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 75-KL/TW của BCH Trung ương; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cùng dự làm việc có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ và Lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, kịp thời, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân; bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở tiến hành an toàn, cơ bản theo tiến độ, kế hoạch, làm cơ sở cho việc chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến nay đã có 2.249/2.249 (100%) chi bộ, 209/209 (100%) đảng bộ bộ phận, 485/492 (98%) TCCSĐ trực thuộc 22 đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở; 7/22 (31,8%) đảng bộ cấp trên trực tiếp TCCSĐ hoàn thành Đại hội.

 

Đồng chí Tô Lâm cho biết những kết quả thực hiện Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được, nhất là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Có được kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng nhau giải quyết mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở để phát huy những mặt làm tốt, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại liên quan đến công tác đảng, công tác tổ chức với phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương cần thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, bố cục hợp lý, cân đối, bảo đảm lô-gic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm; đặc biệt chú trọng bài học về việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, về sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp. Thảo luận trong đại hội phải có hướng dẫn những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và có tính đột phá.

Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị, bảo đảm tính chiến đấu, tính phê bình và tự phê bình, tính đảng, tính đoàn kết, tính xây dựng. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, tất cả vì sự nghiệp chung; tránh tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc, gây bức xúc trong Đảng bộ và trong Nhân dân. Đánh giá cán bộ chính xác theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước để tìm được nhân sự thật sự xứng đáng về phẩm chất, năng lực, nhất là uy tín trong Đảng, trong Nhân dân. Kết hợp hài hoà giữa kế thừa và đổi mới; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng khiếu của cán bộ; giữa kinh nghiệm và chiều hướng phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; càng khó khăn, phức tạp thì càng thận trọng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, phát huy trí tuệ tập thể, quyết định theo đa số. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín.

Đồng chí cũng yêu cầu, cần tập trung giải quyết đơn, thư liên quan đến nhân sự đại hội đúng quy định; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để thực hiện ý đồ cá nhân làm ảnh hưởng đến đại hội. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm thành công đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền; bảo vệ an ninh mạng quốc gia, không để các thông tin không chính thức, bịa đặt, xuyên tạc gây hoang mang trong dư luận.

Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể kết quả 5 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp, chú trọng nhiều hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; trong đó, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân./.

Theo Hoa Hiền/Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều