Chủ động lựa chọn cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ

(Mặt trận) - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ

Hiện nay, số lượng đảng viên của Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ là 13 đồng chí. Trong đó, Chi bộ có 2 đồng chí là đảng viên là lãnh đạo cấp cao là lãnh đạo cấp cao sinh hoạt cùng chi bộ là đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ luôn giữ vững vai trò hạt nhân, lãnh đạo, từng đồng chí đảng viên dù ở cương vị lãnh đạo hay chuyên viên luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động và cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 
 Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Trong đó, việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả nổi bật, tham mưu tổ chức tốt các Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan, hoàn thiện và bổ sung nhiều điểm mới về công tác thi đua – khen thưởng của MTTQ Việt Nam. Công tác xây dựng tổ chức Chi bộ trong nhiệm kỳ qua được quan tâm với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ sẽ tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thẳng thắn góp ý và góp ý đúng cách đối với đồng chí, đồng nghiệp của mình

 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội
 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, công tác tổ chức, cán bộ có vai trò, vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị; công tác, cán bộ cũng là gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Đối với Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam với đặc thù là Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng đoàn, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ còn có vị trí, vị thế và tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Cơ quan mà còn đối với toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Tổ chức - Cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu trên phạm vi lĩnh vực rất rộng và quan trọng như công tác Ủy ban, Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên và công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của Mặt trận địa phương; công tác tổ chức - cán bộ của cơ quan; công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan và hệ thống MTTQ Việt Nam; tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Trân trọng ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đã đạt được của Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khối lượng công việc đột xuất phát sinh khá lớn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã khắc phục khó khăn, triển khai, thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Đảng đoàn, Đảng uỷ Cơ quan giao và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Đảng viên trong Chi bộ tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác mặt trận là hết sức nặng nề, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp là rất lớn. Muốn công tác Mặt trận có sự đổi mới, muốn hệ thống Mặt trận trở lên mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu hơn, theo kịp đòi hỏi từ thực tiễn, thì trước hết, công tác tổ chức - cán bộ của Cơ quan, của hệ thống phải thay đổi và tự làm mới theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, bài bản, căn cơ và có tầm nhìn, tổng thể hơn nữa.

“Làm công tác tổ chức cán bộ không phải để cán bộ đi tìm mình, mà phải là người chủ động đi tìm cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Chi Bộ Ban Ban Tổ chức – Cán bộ phải luôn đi đầu trong mọi hoạt động của Đảng ủy Cơ quan, phấn đấu trở thành Chi Bộ mẫu mực, để các Chi Bộ khác tham khảo, học tập. Trong đó, phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên trong Chi bộ để xây dựng tập thể Ban đoàn kết, thống nhất.

“Kinh nghiệm cho thấy rằng, việc khó đến mấy, nếu chúng ta đoàn kết thì sẽ hoàn thành; việc dễ đến mấy nếu chúng ta không đoàn kết, không ủng hộ đồng nghiệp, đồng chí của mình thì cũng sẽ thất bại”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở và cho rằng, Chi ủy, Lãnh đạo Ban TCCB phải gương mẫu, phải đoàn kết, phải trở thành hạt nhân của sự đoàn kết trong Chi bộ, tập thể Ban. Mỗi cá nhân phải vì tập thể vì nhiệm vụ chung; thẳng thắn góp ý và góp ý đúng cách đối với đồng chí, đồng nghiệp của mình. Cùng với đó, Chi ủy cũng cần quan tâm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí; chất lượng, hiệu quả công việc phải được đặt lên hàng đầu.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, Chi bộ Ban Tổ chức – cán bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, trong đó cần chủ động trong việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ; Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể chủ động nghiên cứu, đề ra những giải pháp có tính khả thi, thiết thực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan, Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị được giao.

“Với đặc thù công việc được giao, mỗi đảng viên trong Chi bộ cần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo mật thông tin; đồng thời tập trung đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tiếp tục quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban.”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

Nhấn mạnh công tác tổ chức - cán bộ và cán bộ làm công tác tổ chức đòi hỏi phải có sự công tâm, vô tư, khách quan, có năng lực sáng tạo và trải nghiệm thực tiễn và có nhiều kinh nghiệm, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, yêu cầu công việc đòi hỏi mỗi Đảng viên trong Chi Bộ phải là những người có phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, năng lực nghiên cứu, tham mưu tầm chiến lược. Bởi vậy, mỗi đảng viên trong Chi Bộ không chủ quan, tự mãn, mà phải cầu thị, khiêm tốn học hỏi, rèn luyện bản thân, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu.

“Ngay sau Đại hội, đề nghị Chi ủy Ban lãnh đạo tập trung hoàn thiện rất nhiều nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban theo kế hoạch, đặc biệt là Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Quy định tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan và triển khai các nội dung có liên quan đến Đề án. Đề nghị các đồng chí ngay từ bây giờ, nghiên cứu dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng, Chi bộ Ban Tổ chức – cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022- 2025; Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ mới luôn phát huy tốt vị trí, vai trò, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội  

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Bà Nông Thị Mai Huyền, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức - Cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

ơng Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều