Chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm

(Mặt trận) - Ngày 14/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng các vị thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoạt động phối hợp ngày càng trọng tâm, thiết thực

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2018, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, sau tổng kết 15 năm và ký Quy chế phối hợp mới, năm 2018, nội dung phối hợp giữa hai cơ quan đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên và quy định của Quy chế phối hợp.

Theo đó, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nghiên cứu, xem xét và tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng. Tại kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã tổng hợp 6.943 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nêu nhiều kiến nghị về những vấn đề lớn mà nhân dân cả nước quan tâm, sát với nội dung từng kỳ họp, giúp Quốc hội có các quyết định sâu sát, hợp lòng dân, nhất là khi lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại hai kỳ họp Quốc hội năm 2018 được các đại biểu Quốc hội và nhân dân đánh giá cao. Sau mỗi kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị; các bộ, ngành, địa phương đã có văn bản phúc đáp gửi tới các cơ quan tham mưu, giúp việc của hai bên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung phát biểu đánh giá từng nội dung đã phối hợp công tác trong năm 2018, cũng như thảo luận về nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào các nội dung, gồm: phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và trong hoạt động giám sát.

Nâng cao việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nhìn lại công tác phối hợp trong một năm qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, rất nhiều việc ngày càng đi vào thực chất, điều này đã được minh chứng qua những cuộc giám sát, xây dựng luật, tiếp xúc cử tri… cũng như đồng hành trong hành trình đến với người nghèo, thông qua các cuộc vận động, phong trào, Ngày hội Đại đoàn kết để về với nhân dân, lắng nghe nhân dân. 

Đánh giá hoạt động của Quốc hội đã có sự đổi mới tại mỗi kỳ họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu bật việc chủ động trong phối hợp, tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để chất lượng báo cáo ngày càng được nâng lên và được cử tri, nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng và trình bày tại phiên khai mạc mỗi kỳ họp Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ đã ghi nhận và trả lời kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Đặc biệt từ sau Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, vai trò giám sát của Mặt trận theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày càng được nâng lên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực cử thành viên tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đó tổng hợp ý kiến của MTTQ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực giám sát và tham gia ý kiến trong việc hoàn thiện báo cáo giám sát trình Quốc hội xem xét.

Để công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên cần nâng cao việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội; các hoạt động giám sát cần được tiến hành thiết thực hơn; các hình thức tiếp xúc cử tri sẽ ngày càng đổi mới, phong phú hơn; thực hiện tốt hơn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để tránh hiện tượng khiếu kiện đông người đang diễn ra, nhất là tại các thành phố lớn.

“Đề nghị Quốc hội tiếp tục lắng nghe những kiến nghị của Mặt trận về việc sửa đổi các nội dung liên quan đến Luật Thi đua - Khen thưởng sao cho phù hợp với các danh hiệu, nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào và tránh sự dàn trải”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạo điều kiện để Đại hội thành công tốt đẹp, đây chính là tiền đề để Măt trận các cấp tập hợp, củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ động phối hợp, tham gia các hoạt động giám sát

Đánh giá kết quả năm công tác 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện. Các hoạt động này giúp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, nghe được nhiều ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động của mình.

“Trong những năm qua, nhất là năm 2018, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, kế thừa, để lại dấu ấn quan trọng, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao… Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội và của mỗi đại biểu Quốc hội, còn có sự đóng góp quan trọng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Từ đó, hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo…

Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp thực hiện tốt các chương trình, các hoạt động, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc để hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong hoạt động lập pháp, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, và các cơ quan của Quốc hội cũng cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến góp ý và phản biện của Đoàn Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2019, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

Nhấn mạnh đây là những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, được cử tri rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham các hoạt động giám sát; đề nghị các Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì các giám sát chuyên đề chủ động mời các thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng tham gia từ khâu lập kế hoạch, đi thực tế cũng như trong quá trình lắng nghe ý kiến, hoàn thiện, tiếp thu để chuẩn bị báo cáo ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát; tăng cường giám sát về những vấn đề nhân dân quan tâm; có những ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả về các hoạt động giám sát này. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổi quốc cũng cần quan tâm chú trọng đến hoạt động phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm chỉ đạo việc tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. 

Hai bên tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến xác đáng, có chất lượng của cử tri; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan nghiên cứu, tổng kết đánh giá và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 525 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và nội dung về tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Nghị quyết số 753 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu thấy cần thiết.

Hai cơ quan sẽ tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác (cụ thể là hằng tháng), đồng thời, đại diện của hai bên cần tích cực tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kỳ họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi bàn về các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của mỗi bên. 

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2019, sự phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục có những đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nhiệm vụ chung.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều