Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 20/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì giao ban quý 1 với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương.

Quý 1 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị Trung ương, hoàn thành tốt các công việc theo chương trình; xử lý kịp thời các vấn đề thường xuyên, đột xuất.

Kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định, bảo đảm các cân đối vĩ mô, cơ bản kiểm soát được lạm phát. An sinh xã hội được bảo đảm; tích cực chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế. Công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được tiến hành kịp thời, đồng bộ, đúng quy định, với sự đồng thuận cao của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Việc xử lý nghiêm đối với trách nhiệm, vi phạm của một số cán bộ lãnh đạo được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực, tăng trưởng kinh tế quý 1 thấp hơn dự kiến; sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; xuất khẩu, đầu tư, thu hút FDI giảm; thị trường bất động sản suy giảm...

Một số bộ, ngành chức năng phản ứng chính sách chưa kịp thời; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; còn chậm trễ về ban hành chính sách để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh (điện gió, điện mặt trời, quy định về phòng cháy, chữa cháy...); có xu hướng gia tăng tệ nạn mê tín, dị đoan, vấn nạn mang thai ở trẻ vị thành niên.

Các ban đảng, 4 văn phòng Trung ương, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương có nhiều nỗ lực, cố gắng, cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành tổng kết công tác năm, báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Quý 2 này, các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; tích cực chuẩn bị, phục vụ tốt Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kỳ họp Quốc hội.

Phục vụ tốt báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Trung ương bầu; thực hiện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tổ chức tốt các ngày lễ lớn...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, tăng cường phân cấp, phân quyền; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế, quy định phòng cháy, chữa cháy; thúc đẩy sản xuất; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; giải quyết tình trạng thiếu việc làm; thực hiện tốt an sinh xã hội.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc. Theo dõi, đôn đốc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Chỉ đạo giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo; đôn đốc các tổ chức đảng khắc phục vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận.

Các ban đảng, cơ quan tổ chức thực hiện tốt Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo cấp cao. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến an ninh mạng, chứng khoán, đất đai, tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Theo dõi, giám sát chặt chẽ không gian mạng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề tiềm ẩn gây mất an ninh, an toàn. Tăng cường thông tin và truyền thông, phản ánh kịp thời, khách quan cả kết quả và hạn chế; truyền cảm hứng, động lực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các cơ quan chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc theo thẩm quyền, trách nhiệm; tích cực kiến nghị, đề xuất giải pháp tranh thủ cơ hội, huy động nguồn lực, khắc phục hạn chế, vướng mắc của ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định các đề án; tăng cường liên hệ, phối hợp trực tuyến, trực tiếp để xử lý công việc.

Nguồn dẫn lại: https://www.vietnamplus.vn/chu-dong-sang-tao-trong-tham-muu-de-xuat-giai-quyet-cong-viec/858274.vnp