Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024- 2029

(Mặt trận) - Sáng ngày 24/6, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024- 2029.
Quang cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các Ban trong Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”

Theo ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”, Đại hội đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, bám sát chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2019-2024, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, ông Giàng A Tông cho biết, MTTQ các cấp từ tỉnh tới cơ sở và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, rõ người, rõ việc, có sản phẩm. Vai trò, vị trí của MTTQ các cấp ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Từ đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái trình bày báo cáo tại cuộc làm việc

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo, khát vọng vươn lên của Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong cả nhiệm kỳ như: Phấn đấu hằng năm vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội các cấp đạt từ 15 tỷ đồng trở lên; Mỗi năm MTTQ các cấp chủ trì giúp đỡ làm mới, sửa chữa ít nhất 50 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh không còn “nhà tạm, nhà dột nát’; Hằng năm xây dựng từ 200 mô hình trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, giúp đỡ thoát nghèo bền vững, trong đó, MTTQ cấp xã xây dựng ít nhất 01 mô hình, cấp huyện ít nhất 02 mô hình, cấp tỉnh ít nhất 03 mô hình.

Cùng với đó, phấn đấu hằng năm có trên 90% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; trên 75% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc; Phấn đấu góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đến năm 2029 đạt trên 70%; 100% hoạt động thông tin, báo cáo, hướng dẫn, gửi nhận văn bản (không bao gồm nội dung mật) của MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản điện tử. 100% cán bộ MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản và tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số bằng nhiều hình thức.

Về nhân sự tại Đại hội, ông Giàng A Tông cho biết, dự kiến Đại hội sẽ hiệp thương cử ra 85 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029 (sẽ bổ sung sau 2 vị). Nhân sự tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI là 7 vị, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Thường trực.

Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2024.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, trong đó tập trung vào việc quan tâm tới cơ cấu, thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban, một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ và chỉnh sửa nội dung 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái thông qua nội dung Thông báo kết luận và Chỉ thị của Tỉnh ủy đối với chương trình, các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Từ ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái cần nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện các văn bản trình Đại hội.

Đề cập tới nội dung báo cáo chính trị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, báo cáo phải làm nổi bật được nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024 như vận động bà con nhân dân hiến đất, xây dựng mặt bằng, …để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thiên tai, dịch bệnh của nhân dân trong toàn tỉnh hay sự chung tay ủng hộ của các cấp, các ngành trong hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên toàn tỉnh... Những kết quả này sẽ là tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc

Đề cập tới Đề án nhân sự, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng tỉnh cần lựa chọn cơ cấu kết hợp giữa các sở, ban, ngành tham gia Ủy viên Ủy ban theo hướng hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để mỗi Ủy viên Ủy ban thực sự đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị chương trình Đại hội cần đảm bảo thời gian và tăng thêm số lượng tham luận tại các phiên để tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi cho đại biểu tham dự Đại hội. Cùng với đó cần đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong Đại hội để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu tại cuộc làm việc

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc làm việc; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái kịp thời bổ sung, hoàn thiện để báo cáo chính trị trình Đại hội sẽ thể hiện rõ bản sắc, đặc thù riêng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã nỗ lực nghiên cứu, quán triệt các chủ trương của Đảng trong lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và luôn quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể triển khai nhiệm vụ thông qua 3 Nghị quyết quan trọng của Tỉnh. Hàng năm, Tỉnh ủy cũng ban hành Nghị quyết triển khai chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo phương châm giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như các Đảng ủy trực thuộc, các sở ngành, các địa phương. Đây chính là một trong những điều kiện thuận lợi, tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái triển khai 5 chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ.

Đề cập tới mục tiêu “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch cụ thể về việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trong đó, giai đoạn 2019-2021, trung bình mỗi năm tỉnh đã hoàn thành xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đặc biệt, sau khi có chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai, tỉnh Yên Bái đã giao cho Mặt trận tiến hành rà soát thì trên địa bàn tỉnh còn hơn 3.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo xây dựng Đề án riêng của tỉnh hỗ trợ 3.200 căn nhà đại đoàn kết trong giai đoạn 2023-2025 với nguồn lực chủ yếu từ xã hội hóa.

“Trong năm 2023, với sự vào cuộc của MTTQ các cấp, tỉnh đã hoàn thành trên 2.000 căn nhà đại đoàn kết. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh đối với việc hoàn thiện nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tỉnh quyết tâm cuối năm 2024 sẽ hoàn thành mục tiêu “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn”, ông Đỗ Đức Duy thông tin.

Đối với đề án nhân sự trình Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn những người thực sự mang tính đại diện, tiêu biểu cho các sở ban ngành của tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam để có những đóng góp tích cực vào công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Tỉnh cũng coi trọng tính thiết thực, tính đại diện và nâng cao chất lượng, thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; bảo đảm tỉ lệ người ngoài Đảng phù hợp, để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều