Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 13-14/6, tại tỉnh Thái Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; mẹ Việt Nam anh Hùng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh cùng 252 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019- 2024, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Đặng Thị Chiên cho biết, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ năm 2019-2023, nhân dân đã đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, hiến gần 1 triệu m2 đất, gần 800 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Góp phần để Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã, trong đó có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Thái Bình là địa phương thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì vận động, quyên góp được hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ, giúp đỡ làm mới và sửa chữa 1.047 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ trên 11 ngàn lượt người nghèo về tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; hàng năm, 100% hộ nghèo, cận nghèo được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán…; tỉnh cũng đã vận động được hàng chục tỷ đồng ủng hộ các tỉnh khác khi bị thiên tai, bão lũ.

MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động cử tri của tỉnh hăng hái đi bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao với 99,7%; bầu 1 lần đủ 09 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 312 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 6.468 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến xã đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh. Đã có nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền có thêm thông tin đa chiều để xem xét, ban hành các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn; giải quyết được những vấn đề mới, khó, nhạy cảm...đem lại lợi ích thiết thực cho Nhà nước, cho tỉnh và lợi ích của nhân dân. Tôi rất ấn tượng với kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và tổ hòa giải ở khu dân cư, trong nhiệm kỳ qua đã tham gia hòa giải trên 25.000 vụ việc mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng dân cư với hơn 90% cuộc hòa giải thành, góp phần giữ gìn “tình làng, nghĩa xóm”, đoàn kết, đồng thuận ở các khu dân cư.

Công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, thực hiện ngày càng nền nếp, bài bản, chất lượng từng bước được nâng cao. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì triển khai 27 cuộc giám sát ở cấp tỉnh, 130 cuộc giám sát ở cấp huyện và 2.236 cuộc giám sát ở cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, khó khăn để giám sát chuyên đề như: Bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác cán bộ, thực hiện chính sách đối với những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, quản lý sử dụng các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, bình xét hộ nghèo...

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện đối với 12 dự thảo các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh, cấp huyện tổ chức 38 cuộc, cấp xã tổ chức 1.420 cuộc phản biện xã hội. Các ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo tính khả thi khi được triển khai thực hiện.

“Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả chính quyền; sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận các cấp; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Đặng Thị Chiên nhấn mạnh.

3 mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình Đặng Thị Chiên, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn,…), phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Hằng năm, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. 100% hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố, có nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, có người bị chết, mất tích, người bị thương nặng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 1.800 nhà Đại đoàn kết. Đến hết năm 2025, cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Hằng năm, 100% Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì hoặc phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân…

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ, đó là: Tăng cường huy động nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tập trung xây dựng các khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Vị thế, uy tín của MTTQ Việt Nam được nâng lên một bước rõ rệt

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi cùng với các vị đại biểu về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu, các vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi sức khỏe, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Mặt trận; đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 3 sự kiện nổi bật:

Sự kiện thứ nhất: Ngày 16/8/2021, Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Chủ tịch Quốc hội và 17 đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng, mang tính lịch sử, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam và định hướng một số nội dung cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xuất bản cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc". Cuốn sách dày 748 trang, cùng với 142 bức ảnh, những bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên thể hiện nhất quán, xuyên suốt chủ trương của Đảng về vai trò của nhân dân; về phát huy dân chủ, dựa vào dân để xây dựng Đảng và Nhà nước; về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện thứ hai: Bộ Chính trị đã quyết định nâng tầm Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị (như vậy, ở Trung ương chỉ có Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị). Lần đầu tiên trong lịch sử của MTTQ Việt Nam, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (là cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng) để giúp việc cho Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực.

Sự kiện thứ ba: Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nâng lên 1 bậc trong hệ thống chức danh lãnh đạo, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được xếp một dòng riêng. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

“Như vậy, có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả hệ thống chính trị rất quan tâm đến công tác Mặt trận; vị thế, uy tín của MTTQ Việt Nam được nâng lên một bước rõ rệt”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Đối với MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến vui mừng nhận thấy, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Thái Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền; sự thống nhất, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên; cả 5 chương trình của công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng được “thế trận lòng dân vững chắc”, động viên được các tầng lớp nhân dân đồng lòng, chung sức, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa và bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn chúc mừng Đại hội

Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ XIX, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới 5 nội dung để Đại hội cùng trao đổi, thảo luận:

Một là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Bình, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển giàu đẹp, góp phần cùng với cả nước phấn đấu đạt được mục tiêu “đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hai là, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ba là, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của nhiệm kỳ này là: phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phải quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh "dân là gốc", thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu hướng đến của mọi chính sách, đó là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Cán bộ Mặt trận không một phút giây nào được lãng quên điều thiêng liêng đó.

Bốn là, muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm cao, cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, với phương châm chưa biết thì phải học, chưa biết mà không chịu học là khuyết điểm.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã báo cáo, được Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho xây dựng 4 đề án: (1) Đề án xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024-2029; (3) Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029; (4) Đề án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2029;

“Tôi tin rằng, nếu chúng ta triển khai thực hiện hiệu quả 4 đề án này thì chất lượng cán bộ, hiệu quả công tác sẽ được nâng lên. Phải quyết tâm xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp: Tận tuỵ để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng.

Điểm thứ năm Chủ tịch Đỗ Văn Chiến muốn đề cập là, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung của toàn quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ xác định.

“MTTQ các cấp trong tỉnh cần không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực: Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho mọi người dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng.

Về công tác nhân sự tại Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: Có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận, trách nhiệm cao với đất nước với quê hương Thái Bình; Có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, người Thái Bình ở nước ngoài... góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết, để MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình thật sự làm nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp nhân dân gửi gắm niềm tin, với phương châm “cái gì khó khăn không nói với ai được thì nói với Mặt trận để Mặt trận chuyển tải thông tin, kiến nghị, giám sát cơ quan chức năng giải quyết.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố của tỉnh… đã luôn quan tâm tạo điều kiện, phối hợp công tác để MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để hệ thống MTTQ Việt Nam cả nước hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX đã đề ra, hướng tới đẩy nhanh tiến trình “xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Mặt trận; các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp; kịp thời giải quyết các ý kiến, đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 73 vị. Ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình khóa XVIII được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình khóa XIX nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều