Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự tổng kết Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(Mặt trận) - Ngày 11/12, tại TP Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2023.
Đa dạng thông tin, hình thức tuyên truyền

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định: Những kết quả quan trọng, toàn diện của TP Hải Phòng có được trong thời gian qua là do sự vào cuộc, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của hệ thống Mặt trận các cấp thành phố.

 Quang cảnh Hội nghị.

Việc Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, thảo luận, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 là dịp quan trọng để các địa phương có cơ hội được trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác Mặt trận, nhất là những cách làm hay, mô hình sáng tạo từ thực tiễn để nhân rộng. Đây cũng là dịp để các địa phương tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gợi mở các cơ hội hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực tiềm năng khác trong tương lai.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, năm 2023, hệ thống MTTQ các cấp của 5 TP trực thuộc Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương chủ động xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, lập kế hoạch cụ thể, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

 Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua Ủy ban MTTQ 5 TP trực thuộc Trung ương năm 2023.

Báo cáo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ 5 TP trực thuộc Trung ương do ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng trình bày, nhận định: MTTQ Việt Nam 5 TP đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền được triển khai phù hợp tình hình mới, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, hiệu quả thiết thực. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có những chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, nhiệm vụ giảm nghèo đạt kết quả tốt, công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội được tập trung thực hiện, góp phần mang lại một cái Tết đoàn kết, ấm no cho mọi người, mọi nhà.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận được thực hiện khá tốt, góp phần giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nội dung báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ 5 TP trực thuộc Trung ương. Đó là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục. Một số phong trào, cuộc vận động chưa thực sự có chiều sâu; nhiều mô hình hoạt động còn mang tính hình thức, bề nổi, thiếu tính kiên trì, đồng bộ, lâu dài nên chất lượng chưa đạt hiệu quả cao.

Công tác vận động ủng hộ các nguồn quỹ, nguồn vận động của các TP gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp đang phục hồi sản xuất kinh doanh sau tổn thất nặng nề từ dịch Covid-19, ảnh hưởng đến hoạt động an sinh xã hội.

 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã có nhiều tiến bộ, song một số nội dung còn chậm, chưa kỹ, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền ở một số địa phương và trong một số việc còn chưa rõ nét, chưa chặt chẽ. Chất lượng hoạt động ở một số đơn vị, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế xuất phát từ việc một số cấp ủy, cơ quan chính quyền có lúc, có nơi chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của MTTQ trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc bố trí cán bộ làm công tác Mặt trận ở một số nơi chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng, cán bộ Mặt trận ở một số nơi còn thiếu và yếu.

Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân

Để việc hoạt động của Cụm thi đua Uỷ ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương đạt hiệu quả cao hơn nữa, Ủy ban MTTQ Việt Nam các TP đã xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong năm 2024. Chương trình đưa ra 6 nhiệm vụ cơ bản, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng bàn giao cờ đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2024 cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương cũng thống nhất triển khai thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh đồng thời tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Không chỉ vậy, các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng công tác quy hoạch nhân sự và nội dung Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029, đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương khi triển khai hiệu quả 5 chương trình hành động trong năm 2023.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin thêm về những kết quả nổi bật của UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, hệ thống MTTQ Việt Nam, đặc biệt 5 TP trực thuộc Trung ương có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc lấy ý kiến của nhân dân góp ý, sửa đổi Luật Đất đai. Hệ thống MTTQ Việt Nam đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng như nhiều văn bản quan trọng khác...

Thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và địa phương; tiếp tục triển khai các cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm đồng thời tăng cường giám sát và phản biện xã hội.

Hội nghị đã công bố kết quả bình xét thi đua của các thành viên trong Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 TP trực thuộc Trung ương. Theo đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen cho 3 đơn vị gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng bàn giao cờ đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2024 cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Nguyễn Quý

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều