Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Làm đẹp thêm lẽ sống “mình vì mọi người”, xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh, hướng thiện

(Mặt trận) - Sáng ngày 3/12, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (4/12/1993 - 4/12/2023). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 

Ngày 4/12/1993, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 590/TTg về việc cho phép thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Mục đích cao nhất của Hội là giúp đỡ trẻ em khuyết tật sống hòa nhập với cộng đồng.

Theo ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật, trải qua 30 năm xây dựng và tích cực hoạt động, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp trẻ em khuyết tật, người khuyết tật và những người yếu thế khác, góp phần để trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cải thiện điều kiện sinh hoạt và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, sống bình đẳng, được bảo đảm quyền con người của mình. Hoạt động của Hội đã nhận được sự đồng hành tích cực, sự ủng hộ to lớn của cộng đồng, xã hội, của các nhà tài trợ, những người hảo tâm.

Những ngày đầu thành lập Hội chỉ có cơ quan Trung ương Hội và 12 Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật, đến nay Hội đã thành lập được 50 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, trên 86 chi Hội và 16.366 Hội viên, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Được sự quan tâm giúp đỡ, tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, sự hỗ trợ nỗ lực của tất cả cán bộ, hội viên, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã nuôi ăn khám chữa bệnh, chữa tật cho hơn 500 ngàn trẻ em khuyết tật trong đó có 20% khỏi bệnh, 60% đỡ bệnh; vận động đưa hơn 13 ngàn trẻ em khuyết tật đến lớp học hòa nhập cộng đồng; mở 26 lớp dạy chữ, nhiều lớp dạy nghề, hơn 5 ngàn cháu thành nghề và có thể tự nuôi sống bản thân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, ban hành và bổ sung, hoàn thiện nhiều chính sách xã hội, nhằm bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, trong đó có trẻ em khuyết tật, người khuyết tật.

Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Luật người khuyết tật, Luật trẻ em và các Đề án, chương trình lớn của Chính phủ liên quan đến trẻ em khuyết tật, người khuyết tật được ban hành và thực hiện hiệu quả, đó là cam kết chính trị mạnh mẽ, là những giải pháp thiết thực, cụ thể trong việc bảo vệ, trợ giúp trẻ em khuyết tật, người khuyết tật vươn lên hòa nhập với cộng đồng, bảo đảm quyền con người theo công ước quốc tế.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh nhưng Hội vẫn vận động được các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng để tổ chức nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, trợ giúp cho hàng triệu lượt trẻ em khuyết tật, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác. Điều đó thể hiện sự thích ứng linh hoạt, sáng tạo của Hội và các tổ chức thành viên đã tìm ra hướng đi mới, cách làm mới trong điều kiện khó khăn.

“Những con số trong báo cáo về số kinh phí vận động được số người trợ giúp, số dự án, chương trình triển khai đã nói lên kết quả hoạt động đáng trân trọng của Hội trong 30 năm qua; góp phần tích cực cùng với Nhà nước bảo vệ, trợ giúp, chăm sóc và bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật và người khuyết tật nói riêng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì lẽ công bằng và tiến bộ của xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào công tác dân vận của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, chúc mừng, biểu dương kết quả đáng trân trọng của Hội Cứu trợ trẻ em tần tật Việt nam đạt được trong 30 năm qua; đồng thời ghi nhận, tri ân và biểu dương các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài đã san sẻ yêu thương, tích cực đóng góp công sức, tiền của cho hoạt động của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam trong 30 năm qua.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tặng hoa chúc mừng Hội

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và trân trọng đề nghị các cấp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư, Luật trẻ em, Luật người khuyết tật; góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và của bản thân trẻ em khuyết tật, người khuyết tật. Từ đó, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội… Đẩy mạnh phát triển thành viên, hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, chan chứa tình thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Bám sát thực tiễn nhu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ của các đối tượng thụ hưởng để đổi mới nội dung, cách thức giúp đỡ cho phù hợp.

“Qua hoạt động thực tiễn, các cấp hội cần chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật; chủ động đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phát huy hiệu quả trong thực tiễn.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị và mong rằng các cấp hội quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa các hội viên, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan lao động Thương binh xã hội các cấp trong mọi hoạt động, thật sự vì quyền, lợi ích và cuộc sống của trẻ em khuyết tật, người khuyết tật.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các em học sinh bên tác phẩm của mình

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa thành chính sách trong các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động mọi nguồn lực xã hội, chung tay, góp sức chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em khuyết tật, người khuyết tật; bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ mồ côi theo đúng quy định của pháp luật và công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, là tổ chức thành viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn các em, các cháu vượt qua tự ti, mặc cảm, hãy tự tin nỗ lực vượt lên, vượt qua hoàn cảnh để hòa nhập với cộng đồng xã hội; đồng thời cũng mong rằng, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, trong thời gian tới, các tổ chức doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, thiện nguyện tiếp tục san sẻ yêu thương, góp công, góp của trợ giúp cho người yếu thế nói chung, trẻ em khuyết tật, mồ côi nói riêng, góp phần làm đẹp thêm lẽ sống “Mình vì mọi người”, xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh, hướng thiện.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng sâu sắc rằng, với thành tích và kinh nghiệm 30 năm hoạt động, kế thừa, phát huy kết quả đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI (nhiệm kỳ 2022-2027) sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của các nhà tài trợ, của trẻ em khuyết tật, người khuyết tật trên mọi miền đất nước.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa và bằng khen của UBTƯ MTTQ cho Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hòa cùng các em, các cháu khuyết tật trong tiết mục văn nghệ tại chương trình
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm quan các gian hàng trưng bày sản phẩm do các em học sinh khuyết tật làm nên

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều