Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tiếp tục sưu tầm, bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của 54 dân tộc anh em

(Mặt trận) - Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước đang ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch năm 2023, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chào mừng 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2023), tối ngày 23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2023 và Ngày hội trình diễn cây Nêu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu thăm hỏi đồng bào các dân tộc tại Lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023"

Tham dự Lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các vị Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc

Thông tin về Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, đây là hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc. Kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023” với phương châm “Để chủ thể văn hoá tự giới thiệu về mình” hứa hẹn sẽ mang lại một bầu không khí vui tươi đoàn kết, với nhiều hoạt động như tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, không gian văn hóa, tái hiện các lễ hội độc đáo của các dân tộc, các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc, trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trong đó có các sự kiện lần đầu được tổ chức như: Ngày hội trình diễn cây Nêu, trình diễn trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây Nêu, Lễ hội Pồn Pông (lễ hội thưởng Hoa) của dân tộc Mường Thanh Hóa, Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc

Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Ngày Hội sẽ mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với nhân dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, để những thế hệ sau biết trân quý những giá trị văn hóa của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa việt Nam thông qua kho tàng di tích, di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc.

Để văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội và “kết nối”, “lan tỏa” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh, để dân tộc ta trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng trong xã hội… ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối tin cậy giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, nhằm tập hợp, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tặng quà cho đồng bào các dân tộc tại Lễ khai mạc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ, sau đại dịch Covid-19, đất nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự giám sát tích cực của Quốc hội, sự quản lý, điều hành hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, đối ngoại đạt được kết quả ấn tượng, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện.

“Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Đó là sức mạnh nội sinh to lớn để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Để không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

“Bằng nhiều hình thức phù hợp, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt đúng vào ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2023), từ đó tiếp tục bồi đắp truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đất nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Quang cảnh Lễ khai mạc

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ trung ương đến địa phương, cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề thực tiễn đặt ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đề cao cảnh giác cách mạng, không mắc mưu các thế lực thù địch, “dựng chuyện”, “xuyên tạc sự thật” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sự kiện có nhiều ý nghĩa này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn Bộ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, “kết nối”, “lan tỏa” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần tiếp tục sưu tầm, bảo tồn phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của 54 dân tộc anh em, kết hợp văn hóa với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa Việt Nam đến với du khách và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.


Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai, cơ sở hạ tầng, tài sản của Làng. Tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền khai thác hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, để Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy, nơi hội tụ và lan tỏa bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, là nơi thăm quan, du lịch đặc sắc, là niềm tin, niềm tự hào của cộng đồng 54 dân tộc anh em. 

“Trong không khí tưng bừng của Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023, một lần nữa chúng ta cùng nhau khẳng định đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, được bao thế hệ người Việt Nam bền bỉ xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, bằng sự nhọc nhằn, hy sinh; bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của lòng dân, chúng ta phải cùng nhau gìn giữ và phát huy”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với lịch sử văn hóa mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn của cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc, góp phần tăng cường mối quan hệ “máu - thịt” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều