Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phong Thổ, Lai Châu

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự, chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” liên khu dân cư ba xã: Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 03 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương cùng dự.

Liên khu dân cư các xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn huyện Phong Thổ có 30 khu dân cư, với 3.404 hộ gia đình, gồm 5 dân tộc: Kinh, Thái, Dao, Mông, Dáy cùng sinh sống. Là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi đã chứng kiến biết bao cán bộ, chiến sỹ và nhân dân anh dũng hy sinh xương máu để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, keo sơn; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước ở khu dân cư. Địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với 400 ha cây chuối; thành lập các tổ hợp tác xã liên kết trồng mía đường, xoài, lê và các cây trồng có giá trị kinh tế cao khác.

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được người dân nơi đây đồng lòng thực hiện hiệu quả; tích cực hiến đất, tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, 2/3 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chú trọng bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống: Lễ hội Nàng Han, lễ hội Then Kin Pang và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian: múa xòe, múa khèn, ném còn... đặc biệt có nghệ thuật Xòe Thái và Di sản thực hành Then đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Người dân còn tích cực tham gia các mô hình tự quản ở khu dân cư như: “Tổ an ninh tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ tự quản an toàn giao thông”, qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 
Vui mừng và xúc động trước tình cảm của nhân dân ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn trong ngày hội của tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào, đồng chí những tình cảm tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sau gần 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức rộng rãi, ý nghĩa trên khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc.

Nhắc lại câu tục ngữ đã được ông cha ta đúc kết từ nhiều đời nay: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, 92 năm qua, từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, đồng bào các dân tộc trong cả nước luôn một lòng đi theo Đảng để xây dựng sự nghiệp cách mạng. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. 

Chủ tịch nước nêu rõ, gần 20 năm qua, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao sức mạnh và vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, ý nghĩa lan tỏa của Ngày hội còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Nhấn mạnh đến vị trí địa chính trị có ý nghĩa chiến lược, là phên giậu Tổ quốc của Lai Châu, Chủ tịch nước khẳng định, Lai Châu có lịch sử hào hùng gắn với hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc với dấu ấn đậm nét của những chiến công, những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc anh em trong sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Trở lại thăm Lai Châu lần này, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy những thay đổi rõ rệt của tỉnh, từ bản làng đến phố phường đều rực rỡ, tươi đẹp, đậm đà bản sắc của các dân tộc Tây Bắc. Từ xuất phát điểm khi thành lập tỉnh còn nhiều khó khăn, đến nay, đời sống của đồng bào các dân tộc tại Lai Châu đã không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; văn hóa các dân tộc được gìn giữ và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị ổn định, đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

“Để có được những thành tựu to lớn đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Lai Châu; là sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và đồng bảo cả nước; là sự đoàn kết, gắn bó của 20 dân tộc anh em trong tỉnh, là sự đồng cam, cộng khổ của hàng vạn đồng bào miền xuôi, vượt qua muôn vàn khó khăn, hăng hái lên Lai Châu cùng đồng bào các dân tộc chung tay, gắng sức xây dựng quê hương Lai Châu tươi đẹp trong nhiều năm qua”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước vui mừng trước những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn đã đạt được. Với một địa bàn tuyến biên giới, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song đồng bào ba xã phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và bản làng; đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung một số sản phẩm OCOP tiêu biểu; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm bình quân 5%/năm; tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ngày càng cao. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; an ninh, trật tự trên địa bản luôn được giữ vững, ổn định.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân tỉnh Lai Châu múa điệu “Xoè Thái”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 
Để phát huy những kết quả tốt đẹp trong phong trào toàn dân đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của địa phương, Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới quốc gia…; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch nước mong muốn mỗi người dân tự thấy trách nhiệm của mình đối với thôn bản quê hương, đất nước; đồng thuận, hưởng ứng và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.  

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình tiểu biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng tỉnh Lai Châu 50 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 2,5 tỷ đồng; trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của ba xã. 

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều