Chủ tịch Trần Thanh Mẫn được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

(Mặt trận) - Sáng 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung ủy viên Ban Bí thư khoá XII.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng thời, bầu bổ sung đồng chí Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Ngày 9/5, tại Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, sinh ngày: 12/8/1962, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Thành phần gia đình: Trung nông.

Vào Đảng ngày: 25/8/1982;       Chính thức ngày: 25/8/1983.

Trình độ đào tạo: Giáo dục phổ thông: 12/12; Học hàm, học vị: Tiến sỹ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tháng 07/1979 đến tháng 12/1987: Đồng chí là cán bộ, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, Huyện ủy viên huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tháng 01/1988 đến tháng 8/1994: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ. Đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học Cử nhân Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 08/1994 đến tháng 12/1999: Đồng chí giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

Tháng 12/1999 đến tháng 12/2003: Đồng chí là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

Tháng 01/2004 đến tháng 3/2008: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Tháng 3/2008 đến tháng 1/2011          : Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tháng 1/2011 đến tháng 9/2015          : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016: Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2017: Đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

Từ tháng 6/2017 đến nay: Đồng chí là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ.

Ngày 9/5/2018, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, đồng chí được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

Đồng chí Trần Cẩm Tú (sinh ngày 25/8/1961, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2011, khi đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bầu bổ sung đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi bổ sung 2 ủy viên mới, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư

2. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

3. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị

4. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao

11. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

12. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

13. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

14. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Biên tập

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều