Còn chậm kết nối, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của các bộ, cơ quan, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.
 Hoạt động tại Trung tâm Điều hành và Giám sát thông minh (IOC) thành phố Đồng Xoài cũng được kết nối cơ sở dữ liệu với IOC của tỉnh Bình Phước. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN
Đến nay, 15 bộ, cơ quan và 59 địa phương đã kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu có chức năng báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 7 bộ, cơ quan chưa kết nối, gồm: Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc... và 4 địa phương chưa kết nối, gồm: Bắc Kạn, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện kết nối hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự báo với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, cũng như chưa hoàn thành kết nối 64 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Bộ Công Thương mới kết nối kỹ thuật, chưa cung cấp thông tin, dữ liệu báo cáo.

8/148 chế độ báo cáo các bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai, tích hợp hệ thống (trong khi đó theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021, các bộ, cơ quan cần triển khai cung cấp 50% chế độ báo cáo trên Hệ thống, tương đương với 74/148 chế độ báo cáo); bước đầu cung cấp thông tin của 111/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhiều chỉ tiêu chưa được cung cấp đầy đủ theo các biểu mẫu và kỳ báo cáo. 4/12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao Chính phủ  và Chính phủ yêu cầu triển khai cung cấp trên Hệ thống trong năm 2021 đã được cung cấp, tuy nhiên, kỳ dữ liệu theo năm nên chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021, các bộ, cơ quan cần cung cấp 100% chỉ tiêu trên Hệ thống).

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin của các bộ, cơ quan, địa phương, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, điện tử hóa, triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh và tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, bảo đảm đạt tỷ lệ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. Các bộ, cơ quan, địa phương xác định đúng phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương mình theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Các bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành việc kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu có chức năng báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chức năng của Hệ thống và thực hiện tích hợp, kết nối theo yêu cầu, hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Phó Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, tiếp tục chuẩn hóa các biểu mẫu (trong trường hợp cần thiết) và phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát việc cung cấp chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo yêu cầu tại Quyết định số 293/QĐ-TTg trên Hệ thống, thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu các chỉ tiêu để làm giàu kho dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thống nhất phương án cung cấp 12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao Chính phủ năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành kết nối, liên thông giữa hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự báo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để cung cấp các công cụ trực quan hỗ trợ phân tích, dự báo, ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tích hợp 64 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg, hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (quốc gia, chuyên ngành) kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời gian thực, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2021.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều