Công đoàn cần tích cực đấu tranh với biểu hiện sai trái, tiêu cực

(Mặt trận) - Ngày 16/1, Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra tại Hà Nội. Dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, tổ chức Công đoàn cơ quan cần phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đồng thời mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực nhằm bảo vệ, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn từng ban, đơn vị trong sạch, vững mạnh.  

Tham dự Đại hội, cùng với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, còn có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng; đồng chí Vương Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; và đại diện lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Chính phủ, đại diện các tổ chức thành viên và 203 đại biểu là đoàn viên Công đoàn, đại diện cho 15 công đoàn cơ sở.

Báo cáo hoạt động của BCH Công đoàn cơ quan khóa XII - nhiệm kỳ 2012-2017, bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ 5 năm qua, Công đoàn cơ quan đã hoàn thành hầu hết các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó nhiều nội dung hoàn thành tốt, có sáng tạo, đổi mới. Vai trò của Công đoàn ngày càng được khẳng định và củng cố với các hoạt động hướng vào nhiệm vụ động viên cán bộ, công chức, đoàn viên nâng cao trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tạo điều kiện để các đoàn viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng có hiệu quả và tốt hơn các yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn luôn chủ động và sáng tạo trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao, công tác nữ công, thu hút được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

Trong phần tham luận tại Hội nghị, bà Nguyễn Hồng Thương, Công đoàn viên Ban Phong trào đề cập tới vai trò của Công đoàn cơ quan trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và là nơi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên Công đoàn. Theo đó, chất lượng chuyên môn của mỗi ban, đơn vị trong cơ quan được làm nên từ chất lượng chuyên môn của mỗi cá nhân đoàn viên Công đoàn. Bà Nguyễn Hồng Thương nhấn mạnh, mỗi đoàn viên Công đoàn nói riêng, tập thể ban, đơn vị nói chung yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi chúng ta đoàn kết, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày và đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm. Để đáp ứng được những yêu cầu đó không ai khác ngoài Công đoàn, Công đoàn là mái ấm, là tiếng nói đại diện cho cán bộ, công chức, người lao động trên mọi hoạt động. Để làm tốt công tác này, Công đoàn luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; là nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, người lao động tham gia xây dựng cơ quan là đề xuất của Công đoàn Ban Tuyên giáo. Theo ông Từ Lương, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vô cùng quan trọng, là cơ sở để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước hiện nay. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thời gian qua, BCH Công đoàn Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo các đoàn viên phối hợp với chuyên môn đổi mới cả về nội dung và hình thức, biện pháp tuyên truyền, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, bám sát với thực tế.

Tại Đại hội, ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam đánh giá cao hoạt động Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả này đóng góp vào thành công chung của Công đoàn Việt Nam.

Ông Đào Văn Ngọc đề nghị thời gian tới, Công đoàn cơ quan cần tập trung vào 5 chỉ tiêu và 7 giải pháp đã đề ra. Bên cạnh đó, ông Ngọc cho rằng BCH mới cần tiếp tục phát huy truyền thống, thế mạnh, kế thừa những mặt mạnh của nhiệm kỳ trước, từ đó khẳng định được vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam.

Bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ quan đã cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Thông qua đó động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có nhiều việc mới, việc khó đối với Mặt trận. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chủ động tổ chức các phong trào, các hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng và hy vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc, đây là đội ngũ được đào tạo cơ bản, tâm huyết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao và là tài sản quý nhất của cơ quan.

Đồng tình với các nhiệm vụ chung của Công đoàn cơ quan đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Công đoàn cơ quan cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi đoàn viên Công đoàn nhận thức sâu sắc về quyền lợi gắn với trách nhiệm; nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Luật Công đoàn.

“Tổ chức Công đoàn phải thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; tổ chức Công đoàn phải là nơi để anh em tin tưởng tâm sự, bày tỏ nguyện vọng; đề xuất, kiến nghị và có chính kiến để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, mỗi đoàn viên Công đoàn cần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. “Tôi đề nghị Công đoàn cơ quan phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ nêu trên, đồng thời mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực nhằm bảo vệ, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn từng ban, đơn vị trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn.

Trước khẩu hiệu Đoàn kết, kỷ cương, văn minh, hiệu quả của Đại hội đưa ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, mỗi đoàn viên Công đoàn hãy nhận thức sâu sắc và liên hệ với chính mình để xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động của cơ quan; phải luôn lắng nghe, trao đổi, thống nhất về nhận thức và hành động, chân thành góp ý để cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, đoàn viên Công đoàn phải làm chủ được bản thân, tự tin, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề cao tinh thần thẳng thắn phê bình, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, phát ngôn thiếu chính xác, thiếu xây dựng, nhất là công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ. “Phải thực hiện từ chính cơ quan Trung ương Mặt trận những gì chúng ta đã phát động trong cả nước, như vận động xây dựng đời sống văn hoá thì phải văn hoá trong ứng xử, giao tiếp; cơ quan, phòng ban sạch đẹp, chấp hành giờ giấc làm việc. Chúng ta phát động phong trào thi đua, sáng tạo thì phải thi đua sáng tạo từ mỗi người, mỗi ban, đơn vị”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 17 người đồng chí. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều