Cử tri đề nghị cần bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận vaccine cho người dân

Ngày 22/7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội. Ban biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV


BÁO CÁO TÓM TẮT

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

 

 - Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 - Kính thưa các đồng chí chủ trì phiên họp; các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước,

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi đến các vị đại biểu bản báo cáo đầy đủ, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất1, Quốc hội khóa XV. Sau đây, tôi xin được trình bày bản báo cáo tóm tắt như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

1. Cử tri và nhân dân đánh giá cao, thật sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trên các lĩnh vực, thể hiện ở 5 nội dung chủ yếu sau:

(1) Cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp cả về nội dung và công tác nhân sự, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cử tri và nhân dân đồng thuận rất cao với chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

(2) Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết tâm chính trị cao của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của Hội đồng bầu cử quốc gia; sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta..., trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là sự hòa quyện của "ý Đảng, lòng dân", kết quả đó là minh chứng sống động, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri đối với Đảng, Nhà nước và chế độ của chúng ta.

(3) Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, bước đầu chúng ta đã khoanh vùng, cơ bản kiểm soát được tình hình (hiện nay cả nước chúng ta đang hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, chia sẻ, động viên, góp công sức để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh bùng phát lần thứ tư).

Cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đối với lực lượng tuyến đầu, các y bác sỹ, lực lượng quân đội, công an, tổ Covid cộng đồng, các tình nguyện viên đã làm việc quên mình, dấn thân hoàn thành nhiệm vụ để góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe của nhân dân trước đại dịch cực kỳ nguy hiểm có tính chất toàn cầu.

Cùng với kết quả phòng, chống dịch, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 5,64%, được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín nâng hạng triển vọng tín nhiệm quốc gia từ "ổn định" lên "tích cực"2; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định.

(4) Cử tri và nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cấp, các ngành đang triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là nguồn động lực lớn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở vùng còn khó khăn nhất của cả nước.

(5) Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, tập trung của Đảng và Nhà nước; hành động kiên quyết, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết rốt ráo các vụ án, vụ việc; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận: thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng, nghỉ, rõ đến đâu, xử lý nghiêm minh đến đó, đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

2. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng 04 vấn đề chủ yếu sau:

(1) Cùng với niềm vui mừng, phấn khởi khi đích thân Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, chỉ đạo, phát động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 toàn quốc, lớn nhất trong lịch sử. Cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trong bối cảnh khan hiếm vắc-xin toàn cầu, cam kết của các nhà cung ứng lỏng lẻo, vắc-xin trong nước đang trong giai đoạn thử nghiệm, chúng ta phải có giải pháp thật sự đột phá, khả thi thì mới đạt được tỷ lệ tiêm chủng 75% dân số của cả nước như kế hoạch của Bộ Y tế. Nếu không đạt được kế hoạch tiêm chủng vắc-xin thì kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sẽ có độ trễ, đời sống của nhân dân tiếp tục khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế, người mất việc làm, thiếu việc làm do phải thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.

(2) Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có tính thời điểm, giải quyết tình huống cấp bách. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng, công tác triển khai thực hiện còn lúng túng, xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp với bối cảnh, tình hình, do vậy giải ngân kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp, không đạt được mục tiêu như dự kiến3. Đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các cấp, cơ quan liên quan cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm để triển khai tốt hơn gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nhằm giúp đỡ doanh nghiệp và người dân một cách thực chất, thiết thực hơn.

(3) Cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau hơn 3 tháng kể từ kỳ họp thứ XI Quốc hội khóa XIV đến nay. Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhưng dưới dự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ của Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và người dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang điều hành quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng, chỉ còn 5 tháng nữa kết thúc năm 2021 mà một số vướng mắc, bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật đã tồn tại từ lâu, chưa được khắc phục, nếu Chính phủ, Quốc hội không tháo gỡ kịp thời các "nút thắt" này thì khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 sẽ rất khó khăn.

(4) Trong bối cảnh phải cách ly, giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn dịch bệnh, một bộ phận trẻ em không được đến trường, không được vui chơi tương thích với lứa tuổi trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý, nhất là ở các khu đô thị, khu chung cư. Việc này cần sớm được các cơ quan chức năng nghiên cứu để có giải pháp phù hợp giải quyết, không thể xem thường.

II. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 nội dung cụ thể sau:

1. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đề cao trách nhiệm, cố gắng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình hành động và lời hứa với cử tri trong quá trình vận động bầu cử; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động của người đại biểu; gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó "máu thịt" với nhân dân; nỗ lực hành động theo phương châm: tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ.

Trước hết, tại kỳ họp này, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 và các chương trình xây dựng pháp luật, giám sát của Quốc hội, các nghị quyết về công tác nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao nhất, khí thế mới cho cả một nhiệm kỳ.

2. Đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Việc xây dựng chính sách pháp luật cần phải coi trọng thực tiễn, có chiến lược lâu dài, hạn chế tối đa việc luật mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung vì không sửa đổi, bổ sung thì chính sách không đi vào cuộc sống; thể chế hóa đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; có chủ trương, lộ trình cụ thể xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo hành lang pháp lý để tăng cường hơn nữa sự giám sát của nhân dân; nhất là giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trân trọng đề nghị Quốc hội cùng với Chính phủ xem xét tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật bằng các hình thức phù hợp như ban hành một luật sửa nhiều luật hoặc ban hành các nghị quyết cho thí điểm đối với những vấn đề chưa được quy định, góp phần giải phóng nguồn lực trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế và người dân (trong điều kiện không bình thường mà chúng ta vẫn áp dụng cơ chế, chính sách như bình thường thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn).

3. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025; nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với nền kinh tế số. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ để nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết công việc; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Đề nghị Chính phủ quan tâm, sớm ban hành và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; dứt khoát không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm. Có cơ chế khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của người Việt trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hàng Việt Nam, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập của người dân.

5. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin của người dân; quản lý chặt chẽ và công khai các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19, nhất là nguồn tài trợ, quyên góp ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm. Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các hành vi lôi kéo, xúi giục, tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trân trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào, cử tri cả nước, các tổ chức và cá nhân, kể cả người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam vững tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống đại dịch COVID-19, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tạo sự đồng thuận cao, chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, giãn cách xã hội, tiêm vắc - xin phòng COVID-19, thực hiện hiệu quả khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng bào và cử tri cả nước nguyện xiết chặt tay nhau, đoàn kết một lòng, nhất định chúng ta sẽ ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!


1Ý kiến tổng hợp từ 45 báo cáo kết quả các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, 50 báo cáo tình hình nhân dân Quý II năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và nhiều ý kiến, kiến nghị của các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2Ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế bao gồm: Moody's, Fitch Ratings và Standard & Poor's Global Ratings.

313.190,98 tỷ đồng/36.000 tỷ đồng, bằng 36,6%. Trong đó, nguồn NSNN thực hiện 9,73 nhìn tỷ đồng/20 nghìn tỷ đồng, bằng 48,7% (Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính, ngân sách).

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều