Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Ngày 3/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2021. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
  Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ gồm 7 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên 1.338 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2021, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bùi Chí Thành cho biết, trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đề ra.

Trước sự tàn phá nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận ủng hộ và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 27/5/2021 "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19", kết quả tiếp nhận tiền và hàng hóa lên tới trên 1.338 tỷ đồng. Trong đó phải kể đến tỉnh Bình Dương tiếp nhận 637 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 239 tỷ đồng, Đồng Nai tiếp nhận 154,1 tỷ đồng, Bình Phước tiếp nhận 32,5 tỷ đồng, Bình Thuận tiếp nhận 61,4 tỷ đồng, Tây Ninh tiếp nhận 154 tỷ đồng, Ninh Thuận tiếp nhận 74,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ các tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội.

 Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vương Văn Nam phát biểu tại Hội nghị
Tiêu biểu, MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng để bàn giao nhà Đại đoàn kết, tặng quà và trao học bổng cho học sinh nghèo, gia đình khó khăn. MTTQ tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều cách làm hay, vận động ủng hộ sáng tạo thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương như phối hợp thực hiện mô hình “Hạt gạo sẻ chia”, “Suất ăn miễn phí”, “Siêu thị yêu thương”, “Hỗ trợ Oxy miễn phí”, “F0 khỏi bệnh tình nguyện”.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được các tỉnh trong cụm xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung để giám sát và phản biện xã hội, nổi lên trong năm 2021 là việc tổ chức các đoàn giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức-chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên (như tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự và có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động. Việc phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban, chuyên gia, chất lượng đội ngũ cán bộ MT ở các cấp được chú trọng nâng cao. Công tác phát hiện nhân rộng nhân tố mới và biểu dương khen thưởng các điển hình được quan tâm và thường xuyên

Cũng theo ông Bùi Chí Thành, trong thời gian qua, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. 
Tăng cường hiệp thương phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh, năm 2021 là một năm hết sức đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biết hết sức phức tạp, khó lường, với những biến chủng mới. Trong khó khăn đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã tham gia tích cực, tận tâm, tận lực vào vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội cho cuộc chiến chống giặc Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội cho từng người dân gặp khó, nhiều cách làm hay, mô hình có ý nghĩa, những nhân tố tiêu biểu hết sức đáng ghi nhận và biểu dương.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng ghi nhận và biểu dương công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, công tác nắm bắt tình hình nhân dân của MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua có nhiều nét đổi mới, cách làm sáng tạo, triển khai áp dụng mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Việc triển khai, lồng ghép việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội và vận động "Quỹ vì người nghèo" đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở địa phương, cơ sở.

Có được những kết quả đáng khích lệ này của thành viên các tỉnh trong Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác; tích cực huy động mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia góp phần ổn định đời sống nhân dân, giữ vững kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ đó vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Nhấn mạnh năm 2022 dự báo tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn khá phức tạp, khó lường, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua cần chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phòng, chống dịch, trong đó, trọng tâm là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

“MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua cần chủ động xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả góp phần khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều Đảng viên không được làm".

"Đây là hai văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, Đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đây cũng là quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, sau khi có hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện các nhiệm vụ công tác theo 5 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022, Ban Thường trực các tỉnh trong cụm nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mình để triển khai đồng bộ, hiệu quả; tăng cường hiệp thương phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, gây áp lực, lãng phí công sức, nguồn lực cho cơ sở. Chủ động nghiên cứu, tham mưu phù hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể các cấp phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội nghị đã thống nhất giới thiệu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022.

Hương Diệp - ảnh Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều