Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

(Mặt trận) - Sáng ngày 16/12, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2023. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 tỉnh trong Cụm: Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Giai Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam.

Đổi mới trong tuyên truyền, vận động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong khu vực báo cáo những kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tế công tác và trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện công tác của mình đến các lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhâu về kinh nghiệm công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 tỉnh trong Cụm thi đua, là một trong những nội dung quan trọng góp phần cho thành công của hội nghị này”.

Theo ông Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua, trong năm 2023, tình hình cả nước và các địa phương trong Cụm còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, thời tiết biến động thất thường, bão lũ, sạt lở đất nghiêm trọng... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, Mặt trận và các tổ chức thành viên, sự đoàn kết đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác Mặt trận của các tỉnh trong Cụm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; kịp thời hưởng ứng, phát động ủng hộ các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách được quan tâm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường và không ngừng được phát huy.

 
Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chương trình công tác tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương và cả nước.

Nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương trong Cụm đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Công tác dân tộc, tôn giáo và công tác đối ngoại, kiều bào được đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 1.034 Hội nghị tuyên truyền, với hơn 62.000 lượt người tham dự; tỉnh Kon Tum tổ chức trên 1.000 buổi tuyên tuyền với hơn 50.000 lượt người dân tham gia; tỉnh Bình Định tổ chức trên 620 buổi tuyên tuyền, với hơn 47.225 lượt người tham dự; tỉnh Khánh Hòa tổ chức các cuộc tuyên truyền với hơn 31.600 lượt người tham dự; tỉnh Quảng Nam tổ chức 2.798 hội nghị, tọa đàm và các hình thức tuyên truyền khác thu hút gần 76.000 lượt người tham dự; tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã tổ chức tuyên truyền được 3.325 buổi, tập hợp trên 320.000 lượt người tham gia; tỉnh Gia Lai tổ chức 1.589 cuộc thăm hỏi tiếp xúc với đồng bào dân tộc; tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền cho 1.190 đại biểu là các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện, các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã chú trọng việc phối hợp với chính quyền thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác; chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị

Công tác vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2023 được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm tích cực triển khai. Nổi bật trong đó phải kể đến MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã vận động được số tiền 17.864 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 225 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 8.520 triệu đồng; đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng tương đương 10 nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên; tỉnh Bình Định triển khai hỗ trợ xây dựng 480 và sửa chữa 107 nhà đại đoàn kết; tỉnh Khánh Hòa xây dựng mới 320 nhà, sửa chữa 642 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Quảng Nam đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 25 tỷ 411 triệu đồng, cùng với nguồn kinh phí năm 2022 hỗ trợ xây mới 399 nhà đại đoàn kết; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Kon Tum tiếp nhận được số tiền 8.274 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 107 căn nhà đại đoàn kết; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Gia Lai huy động được trên 16,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 175 căn nhà “Đại đoàn kết”…

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng chú trọng hơn công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình để tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ảnh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, từ đó chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ để nhân rộng trong toàn Cụm; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của địa phương để kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai hiệu quả công tác Mặt trận trong năm 2024.

Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chính sách phù hợp, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung năm 2023; đồng thời nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi cả nước đang trong không khí thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2023, chuẩn bị bước vào năm 2024 với nhiều kỳ vọng mới; đồng thời, hòa chung không khí quân và dân cả nước cùng với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đang tự hào, phấn khởi, thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu (07/5/1954- 07/5/2024).

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trong năm 2023, mặc dù trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với sự quyết liệt và đồng bộ; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao.

“Bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Nhắc tới những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh tới nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TƯ ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ nội dung của Nghị quyết số 43, MTTQ 10 tỉnh trong Cụm thi đua cần nghiên cứu triển khai 7 giải pháp của Nghị quyết đối với cán bộ, công chức trong toàn thể các tỉnh trong cụm.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, ngày 7/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 97-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương, trong đó nâng cấp Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị (một trong ba tổ chức trực thuộc Bộ Chính trị gồm Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam). Từ đó, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22-CT/TƯ về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Ngày 06/9/2023 Bộ chính trị đã ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đây là quyết định mang tính lịch sử và đánh dấu bước ngoặt mới của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, định danh rõ cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, theo đó Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 10 ban, đơn vị chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp…

Nhấn mạnh chỉ còn 15 ngày nữa là kết thúc năm dương lịch 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong Cụm thi đua cần tập trung rà soát hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023, trong đó tập trung phối hợp các cấp, các ngành huy động các nguồn lực quan tâm chăm lo cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân người lao đông vui xuân đón tết,... đảm bảo mọi gia đình, người dân cùng được vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 đầm ấm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chứng kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãibàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của 10 tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, bước sang năm 2024, là năm thứ Tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam. Đối với hệ thống MTTQ các cấp là thời gian cao điểm, quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh cần tập trung chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Lựa chọn người có trí tuệ, tâm huyết, đủ uy tín tham gia vào Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

“Về tiến độ cần đảm bảo Đại hội Mặt trận cấp xã hoàn thành trong tháng 4, cấp huyện hoàn thành trong tháng 6, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2024. Cùng với đó cần đầu tư trí tuệ cao nhất góp ý vào Văn kiện Đại hội và nội dung sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị cần tăng cường các hoạt động thăm hỏi, động viên, chú trọng hơn nữa đến công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn; Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động với những mô hình, điển hình mới sáng tạo, thực chất, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Cùng với đó cần quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Trong đó tiếp tục triển khai quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản, nghị quyết là thể chế, chính sách của địa phương…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng yêu cầu cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chính sách phù hợp, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả, tạo động lực thi đua, chú trọng việc phát hiện mô hình sáng tạo, điển hình để kịp thời biểu dương, tích cực thực hiện các công trình, phần việc cụ thể để lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp năm 2024.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 của các tỉnh trong Cụm

Tại Hội nghị, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, suy tôn và đề cử Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2024 là tỉnh Kon Tum, Cụm phó là tỉnh Quảng Nam.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều